Označeno: #splošna_matura

Splošna matura 2021 – interni del mature iz zgodovine

Obveščamo vas, da se bo interni del mature iz zgodovine pisal v četrtek, 4. 3. 2021, ob 8.00 v A-etaži.  Kandidati morajo imeti s seboj osebni dokument in nalivno pero ali kemični svinčnik.  

PRIJAVA K SPLOŠNI MATURI — spomladanski rok 2021

Zadnji rok za prijavo k splošni maturi ali k izpitu iz maturitetnega predmeta je 30. 3. 2021. Dijaki Gimnazije Lava boste prijavnice izpolnili v šoli. Splošno maturo lahko v celoti opravljajo kandidati, ki: – so …

Predprijave k splošni maturi 2021

11. 2020 je rok za: oddajo predprijav k splošni maturi (vsi dijaki 4. letnika Gimnazije Lava ste to naredili med razrednimi urami); oddajo predprijav k posameznemu izpitu splošne mature; oddajo vlog za uveljavljanje pravic …

Splošna matura 2021 – prijave in naslovi seminarskih nalog

V skladu s koledarjem za izdelavo seminarske naloge pri splošni maturi 2021 morajo kandidati oddati mentorju prijavo za opravljanje seminarske naloge do 6. 11. 2020. Stalni katalogi naslovov seminarskih nalog pri posameznih predmetih in pravilnik za …

Štirje zlati maturanti

Zelo smo ponosni na še eno zlato maturantko, ki prepričljivo potrjuje izjemnost letošnje generacije četrtošolcev. Spričevalo s pohvalo so julija prejeli: Brina Prah (4. b) – 33 točk, Jaka Baš (4. e) – 32 …

Jesenski rok splošne mature 2020

V četrtek, 20. 8. 2020, se izteče rok za predložitev dokazil o izpolnjevanju pogojev za opravljanje splošne mature ali posameznega izpita splošne mature (spričevala, plačila) ter pisno odjavo v jesenskem izpitnem roku. 20. 8.2020 …

Rezultati splošne mature 2020

Letošnja generacija maturantov je bila na naši šoli najmanjša v zadnjih letih, splošno maturo je opravljalo 93 dijakov (68 v programu splošne gimnazije in 25 dijakov v programu tehniške gimnazije. Skupen uspeh je bil …

Prijava na jesenski rok splošne mature

Zadnji rok za prijavo k splošni maturi (ali k posameznemu izpitu splošne mature) v jesenskem roku je 14. 7. 2020. Prijave lahko oddate: osebno v torek, 14. 7. 2020, od 8.00 do 9.00 v …