Šola ambasadorka Evropskega parlamenta

V šolskem letu 2017/18 se je Gimnazija Lava vključila v program Šola ambasadorka Evropskega parlamenta, ki ga usmerja in vodi Informacijska pisarna Evropskega parlamenta v Sloveniji.

Namen in cilji  so:

  • pridobivanje znanja o EU učiteljev in dijakov v srednjih šolah;
  • ozaveščanje o delovanju parlamentarne demokracije, državljanskih pravicah, prepoznavanju vloge EP;
  • spodbujanje aktivnega evropskega  državljanstva;
  • seznanitev z vlogo, delom in odgovornostjo evropskih poslancev.

 Kaj mora storiti šola?

  • Šola imenuje učitelje, ki so mentorji ambasadorjidijakom in so odgovorni za izvajanje programa v šoli.
  • Najboljši (izbrani) dijaki postanejo dijaki ambasadorji in sodelujejo v aktivnostih.
  • Dijaki proučijo gradivoo EU (vsaj tri poglavja od petih).
  • Šola ustanovi info točko EU.
  • Šola pripravi dogodek ob dnevu Evrope.
  • Šola organizira tudi zunajšolske dejavnosti, organizira dogodke, tržnice …

Kaj lahko pridobijo dijaki in mentorji?

Dijaki in učitelji ali pedagoški delavci, ki bodo aktivno sodelovali v programu, bodo poleg novega znanja deležni tudi nekaterih ugodnosti, na primer dijaki vsake izmed sodelujočih šol bodo imeli možnost udeležbe na simulaciji Evropskega parlamenta Evrošola v Strasbourgu (predvidoma 2 dijaka, za katera bodo mentorji ocenili, da sta najbolj zaslužna). Posamezni učitelji bodo povabljeni na dodatno usposabljanje v Bruslju (predvidoma 2 učitelja, ki ju izbere Informacijska pisarna).

Dijake, ki bi želeli aktivno sodelovati v projektu, vabimo k sodelovanju.

Mentorica
Katarina Obreza

Skip to content