Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta, znaša 2.550.000,00 EUR.

Gimnazija Lava je v projektu OBJEM implementacijska šola. Za svoje prioritetno področje delovanja si je izbrala bralno pismenost in razvijanje slovenščine pri vseh predmetih. Raziskovalno vprašanje, ki smo si ga zastavili, je

Kako bo razvijanje bralne pismenosti vplivalo na dijakovo dojemanje branja kot vrednote in nujnega dejavnika za vseživljenjsko učenje.

Pričakovani rezultat našega dela je bolje razvit gradnik besedišča in bolj razvito razumevanje besedil.

Skip to content