Ob 60-letnici Šolskega centra Celje je na slavnostni prireditvi v Slovenskem ljudskem gledališču Celje nastopilo osem nekdanjih dijakov Gimnazije Lava. Vsi so med šolanjem sodelovali v gledališkem krožku, danes pa so zaposleni ali še študirajo. Ob ponovnem nastopanju na gledališkem odru so neizmerno uživali.


Pripravljanje kulturnih prireditev je dejavnost, v katero se vključujejo dijaki, ki radi javno nastopajo. Program za kulturne prireditve pripravlja, skupaj z dijaki, skupina učiteljev z različnih strokovnih področij – slovenščina, glasbena in likovna umetnost, športna vzgoja, informatika itd. Prireditve, ki jih pripravimo na Gimnaziji Lava, so proslava ob kulturnem prazniku, sprejem »zlatih maturantov« in zaključna prireditev s podelitvijo gimnazijskih vulkanov. Poleg navedenih kulturnih dogodkov izvaja skupina besednih in glasbenih interpretov tudi nastope ob drugih priložnostih (npr. podelitvah različnih priznanj, obiskih posebnih gostov …).

Dijaki, ki sodelujejo pri tej dejavnosti, ne pridobivajo le dragocenih izkušenj v nastopanju pred širšo publiko, ampak tudi spoznavajo različna področja umetnosti, se družijo in zabavajo.

dr. Breda Marušič

Skip to content