POGLABLJANJE ZNANJA MATEMATIKE

Dijaki, ki želijo pri matematiki reševati težje naloge iz učnega načrta in spoznati dodatne vsebine (teorija števil, Dirichletov princip, geometrija, kombinatorika …), se družijo s svojimi vrstniki vsaj eno uro tedensko. Nove vsebine jim predstavi mentorica, z reševanjem nalog in medsebojno debato pa na to temo rešujejo tekmovalne naloge. Pred Vegovim tekmovanjem se dobivamo pogosteje in stopnjujemo formo za obe ravni šolskega tekmovanja, za državno tekmovanje in tudi morebitna mednarodna tekmovanja.

Mentorice krožka smo mag. Tatjana Štorman, mag. Lucijana Kračun Berc in Mateja Frangež-Herman.

Skip to content