Z novim projektom Podnebni cilji in vsebine v VIZ, ki ga na naši šoli pod pokroviteljstvom Zavoda za šolstvo, Ministrstva za vzgojo in izobraževanje RS in Ministrstva  za okolje, podnebje in energijo RS v letošnjem šolskem letu izvajamo na naši šoli sledimo tudi razvojnemu načrtu Šolskega centra Celje 2019 –2024, iz katerega je razvidno, da so naša prednostna področja reševanje problemov varovanja okolja: zmanjševanja porabe energentov, vode, količine odpadkov in njihovo sortiranje, prehod v »brezplastično« družbo, promocija zdravja pri delu, prostovoljstvo, e-komunikacije/zmanjšanja porabe papirja, itd.

V sklopu projekta bomo v pouk vpeljali trajnostne vsebine in nadgradili obstoječe. V naše poti bomo vpeljali trajnostne mobilnosti, ekskurzije z uporabo javnega prevoza, ureditev kolesarnice, idr. V sklopu aktivnosti ZdravKo Dren bomo organizirali in se udeleževali  različnih izobraževanj, športnih in drugih aktivnosti pomembnih za naše zdravje. Pridružite se nam.

Skip to content