Zgodovina šole

Predhodnika Gimnazije Lava sta bila oddelka naravoslovno-matematične tehnologije, ki sta v šolskem letu 1982/1983 po enoletnem izobraževanju na I. gimnaziji v Celju nadaljevala šolanje v naravoslovno-matematični usmeritvi takratne Srednje tehniške šole Celje. Ko se je začel ta izobraževalni program v letu 1990 postopoma iztekati, namesto njega pa uvajati gimnazijski, je bila v okviru Srednje tehniške šole Celje ustanovljena izobraževalna enota Gimnazija Lava s štirinajstimi oddelki. Ta se je v šolskem letu 1995/1996 kot ena izmed petih šol Šolskega centra Celje preimenovala v Splošno in strokovno gimnazijo Lava.

V šolskem letu 1998/1999 se je začela v prvem letniku prenova gimnazijskega programa; poleg programa splošne gimnazije smo začeli kot edina šola v Celju izvajati tudi program tehniške gimnazije, ki ob splošni izobrazbi omogoča pridobivanje znanj in razvijanje sposobnosti ter interesov na izbranem tehniškem področju.

Šolsko leto 2004/2005 je prineslo novost, ki je še danes posebnost naše šole: izobraževanje v evropskih oddelkih, v katerih se dijaki poglobljeno učijo tujih jezikov, podrobneje spoznavajo dežele, kjer se ti jeziki govorijo, predstavljajo svojo domovino in ožje okolje ter sodelujejo v različnih projektih ter narodnih in mednarodnih izmenjavah.

Ob novi organizaciji Šolskega centra Celje (2007/2008) je šola dobila ime nekdanje izobraževalne enote – Gimnazija Lava.

Do leta 2003 je bil naš ravnatelj Ivan Stegne, za njim do oktobra 2018 ravnateljica Marija Gubenšek Vezočnik, od novembra 2018 pa nas vodi ravnatelj Peter Juvančič.