Predhodnika Gimnazije Lava sta bila oddelka naravoslovno-matematične tehnologije, ki sta v šolskem letu 1982/1983 po enoletnem izobraževanju na I. gimnaziji v Celju nadaljevala šolanje v naravoslovno-matematični usmeritvi takratne Srednje tehniške šole Celje. Ko se je začel ta izobraževalni program v letu 1990 postopoma iztekati, namesto njega pa uvajati gimnazijski, je bila v okviru Srednje tehniške šole Celje ustanovljena izobraževalna enota Gimnazija Lava s štirinajstimi oddelki. Ta se je v šolskem letu 1995/1996 kot ena izmed petih šol Šolskega centra Celje preimenovala v Splošno in strokovno gimnazijo Lava.

V šolskem letu 1998/1999 se je začela v prvem letniku prenova gimnazijskega programa; poleg programa splošne gimnazije smo začeli kot edina šola v Celju izvajati tudi program tehniške gimnazije, ki ob splošni izobrazbi omogoča pridobivanje znanj in razvijanje sposobnosti ter interesov na izbranem tehniškem področju.

Šolsko leto 2004/2005 je prineslo novost, ki je še danes posebnost naše šole: izobraževanje v evropskih oddelkih, v katerih se dijaki poglobljeno učijo tujih jezikov, podrobneje spoznavajo dežele, kjer se ti jeziki govorijo, predstavljajo svojo domovino in ožje okolje ter sodelujejo v različnih projektih ter narodnih in mednarodnih izmenjavah.

Ob novi organizaciji Šolskega centra Celje (2007/2008) je šola dobila ime nekdanje izobraževalne enote – Gimnazija Lava.

Do leta 2003 je bil naš ravnatelj Ivan Stegne, za njim do oktobra 2018 ravnateljica Marija Gubenšek Vezočnik, od novembra 2018 pa nas vodi ravnatelj Peter Juvančič.

Skip to content