Označeno: #splošna_matura

Predmaturitetni preizkus iz matematike

V ponedeljek, 8. 3. 2021, boste pisali predmaturitetni preizkus iz matematike pod izpitnimi pogoji. S sabo morate imeti dovoljene pripomočke in osebni dokument s sliko. Zaradi vsega naštetega boste imeli prilagojen pouk. Ura Dejavnost …

Predmaturitetni preizkus SLO in prijava k maturi

V torek, 2. 3. 2021, boste pisali predmaturitetni preizkus iz slovenščine – 1. izpitno polo. S sabo morate imeti osebni dokument, pisalo in EMŠO. Ker se hitro bliža tudi rok za oddajo prijav k …

Splošna matura 2021 – interni del mature iz zgodovine

Obveščamo vas, da se bo interni del mature iz zgodovine pisal v četrtek, 4. 3. 2021, ob 8.00 v A-etaži.  Kandidati morajo imeti s seboj osebni dokument in nalivno pero ali kemični svinčnik.  

PRIJAVA K SPLOŠNI MATURI — spomladanski rok 2021

Zadnji rok za prijavo k splošni maturi ali k izpitu iz maturitetnega predmeta je 30. 3. 2021. Dijaki Gimnazije Lava boste prijavnice izpolnili v šoli. Splošno maturo lahko v celoti opravljajo kandidati, ki: – so …

Predprijave k splošni maturi 2021

11. 2020 je rok za: oddajo predprijav k splošni maturi (vsi dijaki 4. letnika Gimnazije Lava ste to naredili med razrednimi urami); oddajo predprijav k posameznemu izpitu splošne mature; oddajo vlog za uveljavljanje pravic …

Splošna matura 2021 – prijave in naslovi seminarskih nalog

V skladu s koledarjem za izdelavo seminarske naloge pri splošni maturi 2021 morajo kandidati oddati mentorju prijavo za opravljanje seminarske naloge do 6. 11. 2020. Stalni katalogi naslovov seminarskih nalog pri posameznih predmetih in pravilnik za …

Štirje zlati maturanti

Zelo smo ponosni na še eno zlato maturantko, ki prepričljivo potrjuje izjemnost letošnje generacije četrtošolcev. Spričevalo s pohvalo so julija prejeli: Brina Prah (4. b) – 33 točk, Jaka Baš (4. e) – 32 …