Šolska svetovalna služba sodeluje pri vzpostavljanju optimalnih pogojev za učenje in napredovanje vseh dijakov, tudi dijakov s posebnimi potrebami.

Delo šolske svetovalne službe temelji na:

  • posebni skrbi pri sprejemu, spremljanju in svetovanju novincem, ponavljalcem, preusmerjenim, integriranim dijakom ter pri prehajanju dijakov na naslednjo stopnjo izobraževanja – pri karierni orientaciji;
  • upoštevanju splošnih značilnosti in posebnosti v telesnem, osebnem (spoznavnem in čustvenem) ter socialnem razvoju dijakov;
  • ugotavljanju in upoštevanju značilnosti ožjega in širšega socialnega okolja, iz katerega prihajajo dijaki;
  • ugotavljanju značilnosti in možnosti za izboljšanje vsakdanjega življenja in dela v šoli.

V skladu s splošnimi izhodišči so osnovne dejavnosti šolske svetovalne službe: dejavnosti pomoči, razvojne in preventivne dejavnosti ter dejavnosti načrtovanja in evalvacije.

Temeljna strokovno etična načela svetovalne službe so načelo dobrobiti za dijaka, načelo prostovoljnosti (dijaki v svetovalni odnos vstopajo prostovoljno, razen v posebnih primerih ogroženosti) in načelo zaupanja (zaupnost svetovalnega pogovora in varstvo osebnih podatkov).

V okviru šolske svetovalna službe na šoli deluje šolska pedagoginja Nina Jaklevič.

KONTAKT: 03/428 58 17

ELEKTRONSKI NASLOV: nina.jaklevic@sc-celje.si

URADNE URE (kabinet B28): po predhodnem dogovoru.


VPIS NOVINCEV IN PREUSMERITVE

OSEBNE STISKE IN TEŽAVE

KARIERNO SVETOVANJE

UPORABNE POVEZAVE

 

Skip to content