Seznanitev z rezultati splošne mature

Slavnostna podelitev maturitetnih spričeval bo v četrtek, 11. 7. 2019, ob 12.00 v Narodnem domu v Celju.

Ob 7. uri imate kandidati možnost vpogleda v svoje rezultate na spletni strani RIC-a s pomočjo šifre, ki ste jo dobili na pisnih izpitih.

Dvig maturitetnega spričevala ali obvestila je mogoč samo osebno ali s pooblastilom (tega potrebujejo tudi starši).

Kandidati, ki ste opravljali 5. predmet na splošni maturi, lahko obvestila dvignete po podelitvi maturitetnih spričeval v Narodnem domu (okoli 13.15).

Tisti, ki dokumenta ne boste dvignili 11. 7., ga lahko dobite 12. 7. 2018, od 8.00 do 9.00 v kabinetu A-17, v času počitnic pa v dežurnem tajništvu šole (uradne ure).

Informacije o objavi rezultatov in o vpogledu v izpitno dokumentaicijo so objavljene na spodnji povezavi. https://www.ric.si/splosna_matura/rezultati/

Nazaj