• Program tehniške gimnazije sodi med programe strokovnih gimnazij in se na šoli izvaja od šolskega leta 1998/1999.
  • Zaključi se s splošno maturo.
  • Nudi široko splošno izobrazbo, obenem pa omogoča pridobivanje znanj in razvijanje sposobnosti ter interesov na izbranem tehniškem področju.
  • Dijake pripravlja na nadaljnje izobraževanje.
  • Je odlična podlaga za univerzitetne in enovite magistrske študije, predvsem tehniških usmeritev (računalništva, strojništva, gradbeništva, elektrotehnike, mehatronike, arhitekture, gospodarskega in prometnega inženirstva …).

Ponudba pri drugem tujem jeziku je enaka kot v gimnazijskem programu.


Izbirni maturitetni predmeti

Strokovni predmeti:
MEHANIKA, RAČUNALNIŠTVO, ELEKTROTEHNIKA

Splošnoizobraževalni predmeti:
FIZIKA, ZGODOVINA, DRUGI TUJI JEZIK


Predmetnik za program tehniška gimnazija


NAŠA DRUŽBA POTREBUJE VISOKO IZOBRAŽENE STROKOVNJAKE.
PRISPEVAJ S SVOJIM ZNANJEM K NJENEMU RAZVOJU.

 

Skip to content