Priprave na tekmovanja iz robotike in izvedba regijskega tekmovanja

Na Gimnaziji Lava je robotika že od leta 2011 ena izmed stalnih izvenšolskih dejavnosti. Dijakom omogoča razvijanje talentov na področjih, ki jih pri pouku sicer ne bi mogli razvijati v takšni meri. Poleg spoznavanja novih tehnologij in računalniškega razmišljanja je v ospredju predvsem ekipno sodelovanje, saj gre za delo v ekipah, ki morajo delovati čimbolj usklajeno. Glavni poudarek je na pripravah na robotski tekmovanji Lego Masters (https://lego-masters.si/) in ROBObum (kategorija RoboCup Junior Reševanje Črta – https://robobum.um.si/), vendar dijaki s tem pridobijo mnogo več kot le sodelovanje na tekmovanjih. V zadnjih osmih letih smo se tako že štirikrat udeležili svetovnih prvenstev (Nizozemska, Brazilija, Kitajska, Kanada), kjer so dijaki lahko izmenjali izkušnje z vrstniki s celega sveta, kar je bila neprecenljiva izkušnja. V šolskem letu 2019/20 smo se aktivno vključili tudi v projekt za nadarjene dijake RaST (http://www.projekt-rast.si/o-projektu/).

Že v šolskem letu 2019/20 smo izvedli velik del priprav in pripravili tudi tekmovalno areno za izvedbo regijskega tekmovanja. Zaradi izrednih razmer smo izvedbo projekta podaljšali v šolsko leto 2020/21. Do jesenskih počitnic smo tako izvedli še dodatne delavnice za gradnjo in programiranje robotov, s čimer so dijaki še nadgradili svoje znanje.

Mentorja
Karmen Kotnik, Tomislav Viher

Skip to content