EntreComp: Okvir podjetnostne kompetence: https://www.zrss.si/pdf/entrecomp.pdf

Projekt PODVIG – Zavod RS za šolstvo: https://www.zrss.si/objava/projekt-podvig

Fakulteta ta tehnologijo polimerov Slovenj Gradec: https://www.ftpo.eu/

Inkubator savinjske regije: https://www.startup.si/sl-si/startup-mapa/podporno-okolje/inkubator-savinjske-regije

 

   

Skupna višina sredstev, namenjena za izvedbo projekta, znaša 2.700.000,00 EUR.
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
Več informacij o projektu: podjetno.gim@zrss.si

Skip to content