Zadnji rok za prijavo k splošni maturi ali k izpitu iz maturitetnega predmeta je 30. 3. 2024.

Dijaki Gimnazije Lava boste prijavnice izpolnili v šoli.

Splošno maturo lahko v celoti opravljajo kandidati, ki:
– so uspešno končali četrti letnik gimnazije ali maturitetni tečaj;
– ne izpolnjujejo pogojev iz prejšnje alineje, vendar so ali bodo v letu, ko opravljajo splošno maturo, dopolnili najmanj 21 let.

Posamezne izpite splošne mature pa lahko opravljajo kandidati, ki: 
– so že opravili splošno ali poklicno maturo;
– so se prijavili k poklicni maturi in izpolnjujejo pogoje za opravljanje te mature.

Dokumentacija prijave:

  1. prijavnica (obrazec);
  2. potrdilo o plačilu izpitov Državnemu izpitnemu centru in Šolskemu centru Celje (kandidati, ki nimate statusa rednega dijaka);
  3. spričevala zadnjih dveh letnikov predmeta (izpita), ki ga boste opravljali na maturi;
  4. druga dokumentacija, ki dokazuje izpolnjevanje pogojev opravljanja splošne mature;
  5. na prijavnico dopišite še svoje kontaktne podatke.

Prijavo lahko prinesete v času govorilnih ur za splošno maturo (torek, 9.40–10.25) v kabinet B-15 ali jo pošljete na naslov: Šolski center Celje, Gimnazija Lava (Prijava k splošni maturi, K. Petač), Pot na Lavo 22, 3000 Celje.

Skip to content