Kandidati, ki želite v šolskem letu 2024/2025 na Gimnaziji Lava opravljati praktični del izpita, se morate do 1. 9. 2024 prijaviti k opravljanju tega dela izpita. V nasprotnem primeru lahko opravljate le zunanji del izpita, to je pisni izpit, kar znaša večinoma 80 odstotkov skupne ocene predmeta.

Obrazec za prijavo (Prijava praktični del) pošljite po pošti (Šolski center Celje, Gimnazija Lava, Pot na Lavo 22, 3000 Celje, Prijava k praktičnemu delu izpita – Katarina Petač) ali ga prinesite v času govorilnih ur tajnicama splošne mature.

Administrativni stroški, za dijake s statusom znašajo 85 €, za kandidate, ki nimajo statusa rednega dijaka, pa 115 €. Položnico boste prejeli po pošti.

Ravnatelj
Peter Juvančič

Skip to content