• Na Gimnaziji Lava vpisujemo evropski oddelek od šolskega leta 2004/2005.
  • Ima vse značilnosti običajnega gimnazijskega oddelka.
  • Čeprav se je projekt EO na državnem nivoju zaključil, ga šole lahko izvajamo še naprej.
  • Na Gimnaziji Lava ohranjamo dobro tradicijo in vpisujemo dijake v EO, saj je med novinci zanj vsa leta veliko zanimanje.

Posebnosti evropskega oddelka:

  • narodna izmenjava v 1. letniku,
  • mednarodna izmenjava v 2. letniku,
  • poudarjeno učenje prvega in drugega tujega jezika,
  • obisk slovenskega parlamenta v 3. letniku,
  • preživetveni tečaji tujih jezikov (ruščine, italijanščine, portugalščine, hrvaščine, poljščine …),
  • obiski evropskih poslancev in visokih predstavnikov tujih veleposlaništev.


V drugem letniku lahko dijaki namesto tretjega tujega jezika izberejo informatiko s slovenščino ali interdisciplinarni tematski sklop, kjer se izvajajo ure naravoslovja ali družboslovja.


Dijaki EO so pod mentorstvom profesoric v slovenščino prevedli Škotske pravljice in Irske legende ter jih ilustrirali. Slednje so postale protokolarno darilo Irskega veleposlaništva, na kar smo na Gimnaziji Lava še posebej ponosni.

skotske pravljice


Izbirni maturitetni predmeti
BIOLOGIJA, FIZIKA, KEMIJA,
ZGODOVINA, GEOGRAFIJA, PSIHOLOGIJA,
SOCIOLOGIJA, DRUGI TUJI JEZIK, INFORMATIKA


Mednarodna izmenjava dijake vedno navduši:

V Nemčiji je bilo zabavno, družabno in zanimivo. V tednu dni smo se res navezali drug na drugega.

Mednarodna izmenjava mi je bila všeč, saj sem spoznala nove prijatelje, druge običaje, drugo kulturo …

Nadgradili smo znanje angleščine in nemščine, pa še dobro smo se imeli.

V nemškem Singnu je bilo super. Rada potujem in spoznavam nove kraje. Le prehitro je minilo.

To je bila zelo dobra izkušnja. Program je bil dobro pripravljen, raznolik, obenem pa smo imeli dovolj časa za druženje. Odlično smo se razumeli in z veseljem bi to še ponovila.

S sošolkami in sošolci se že veselimo obiska dijakov iz Dubrovnika. Pripravljamo jim zanimiv program in upamo, da se bomo dobro “zaštekali” ter da bodo Slovenijo zapustili z lepimi vtisi in dragocenimi izkušnjami.


predmetnik G


VEČ ZNANJA, VIŠJA IZOBRAZBA – BOLJŠA PRIHODNOST.
URESNIČI SVOJE SANJE …

 

Skip to content