Projekt “LEARNING FOR MOBILITY”, ki predstavlja pomemben korak k internacionalizaciji šole, saj z njim prijavitelj Gimnazija Lava, ŠC Celje, postavlja temelj za aktivno delovanje na področju mobilnosti v prihodnjih projektih. Izvedli ga bomo v sodelovanju s partnerskima organizacijama ETI Malta in Gimnazijo Dubrovnik.

ETI Malta (Executive Training Institute) je izvajalec usposabljanj, ki se osredotočajo na uporabo angleškega jezika, zlasti komunikacijskih spretnosti in medkulturnih spretnosti na različnih področjih vzgojno-izobraževalnega dela. Njihovi programi v okviru mobilnosti temeljijo predvsem na sodobnih metodologijah za poučevanje in učenje tujih jezikov, z intenzivnim vključevanjem IKT orodij in računalniško podprtega učenja.

Gimnazija Dubrovnik je ena izmed najuglednješih hrvaških gimnazij, ustvarja izjemne rezultate in je dobro prepoznavna v regiji.
Vključena je v številne narodne, kakor tudi mednarodne projekte, kot so: EBG European Bussiness Game, UNESCO delavnice, Movies workshop, izmenjava dijakov z mestom Požega na Hrvaškem, Monte Carlo v Monaku, Liceo Galileo v Firencah, Liceo Berchet v Milanu, The London Oratory School v Londonu, Mednarodna liga humanistov, Europski parlament mladih, Globe program iz biologije, volontiranje v otroškem domu Maslina, organiziranje rock koncerta “Rock šalabahteri”, pomoč v zbiranju sredstev za otroke s posebnimi potrebami, izdelovanje zemljevida mesta za slepe ljudi “Touch and see”, izobraževalni projekt Moderne galerije u Zagrebu “10 škola-10 umjetnika“,…

V projektu se bosta izvajali dve aktivnosti mobilnosti osebja v dveh tokovih, v trajanju 5 delovnih dni:

 1. Izobraževalni obisk na delovnem mestu pri partnerski organizaciji Gimnazija Dubrovnik na Hrvaškem (7 udeležencev. Vsak udeleženec bo imel na partnerski šoli mentorja (učitelja istega predmeta), ki bo vodil usposabljanje. Udeleženci usposabljanj bodo učitelji splošno-teoretičnih predmetov in vodstveno osebje šole.
 2. Jezikovno usposabljanje v angleškem jeziku pri partnerski organizaciji ETI Malta, na Malti  (7 udeležencev). Udeleženci usposabljanj bodo učitelji splošno-teoretičnih predmetov in vodstveno osebje šole.

 

Pričakovani projektni rezultati so:

 • okrepljene strokovne, pedagoške, didaktične in vodstvene kompetence udeležencev,
 • izboljšane in nadgrajene jezikovne kompetence udeležencev v angleškem jeziku, zlasti na področju komuniciranja v angleškem jeziku s poudarkom na situacijah, značilnih za mobilnost,
 • sklenjeno novo mednarodno partnerstvo z Gimnazijo Dubrovnik ter ETI Malta, in s tem okrepljena evropska dimenzija šole,
 • okrepljena jezikovna znanja in spretnosti, potrebne za aktivno udeležbo v različnih oblikah projektov mobilnosti (udeležba v mobilnosti–senčenje na delovnem mestu ali poučevanje, spremljevalna oseba dijakom na izhodni mobilnosti, mentor gostitelj  dijakom in/ali osebju na vhodni mobilnosti),
 • identifikacija in analiza vsaj 5 primerov dobrih/inovativnih izobraževalnih praks pri partnerski šoli,
 • primerjave učnih načrtov različnih predmetov,
 • primeri vsebin in gradiv s področja kulturne dediščine obeh partnerskih držav za integracijo v učne ure,
 • izdelani in objavljeni članki/novice o projektnih rezultatih in aktivnostih.

 

Vsled okrepitve kompetenc strokovnega osebja in prenosa inovativnih izobraževalnih praks v aktivnosti šole pa dolgoročno pričakujemo:

 • izboljšanje kakovosti delovanja Gimnazije Lava,
 • okrepitev evropske dimenzije šole,
 • večjo prepoznavnost in konkurenčnost šole na lokalni in evropski ravni in posledično
 • povečanje zadovoljstva ključnih deležnikov (učiteljev, dijakov, staršev …).

Dodano vrednost in trajnost rezultatov tega projekta vidimo predvsem s povečano motivacijo za sodelovanje v projektih mobilnosti, kot posledico večje samozavesti ter boljših komunikacijskih spretnosti  udeležencev, pa tudi zavedanja o prednostih/koristih, ki jih prinaša izkušnja  mobilnosti v smislu strokovnega in osebnega razvoja udeleženca.

IZOBRAŽEVALNI OBISK NA DELOVNEM MESTU PRI PARTNERSKI ORGANIZACIJI GIMNAZIJA DUBROVNIK

 

 

PODROČJE IZOBRAŽEVALNEGA OBISKA

ŠC GIMNAZIJA LAVA

GIMNAZIJA DUBROVNIK

1.       

RAVNATELJICA

MARIJA GUBENŠEK VEZOČNIK

KATARINA TOLJA

2.                

KOORDINATORICA

ANDREJA LESKOVAR

IVANA MIOŠIĆ

3.                

KEMIJA

PETER JUVANČIČ

JASMIN DERAKOVIĆ

4.                

MATEMATIKA

MATEJA FRANGEŽ-HERMAN

KATE HRDALO

5.                

ŠPANŠČINA

SANDRA ĐULABIČ

ANA PAVLIČEVIĆ

6.                

ZGODOVINA

DRAGICA BABIČ

KITI JURICA KORDA

7.                

SLOVENŠČINA/HRVAŠČINA

BREDA MARUŠIČ

JANJA LEŠĆAN

 

JEZIKOVNO USPOSABLJANJE  V ANGLEŠKEM JEZIKU PRI PARTNERSKI ORGANIZACIJI ETI MALTA

1.     

MARIJA GUBENŠEK VEZOČNIK

Communication Skills for Mobility

2.                

ANDREJA LESKOVAR

Communication Skills for Mobility

3.                

PETER JUVANČIČ

Communication Skills for Mobility

4.                

KATARINA OBREZA

Communication Skills for Mobility

5.                

HELENA NARDIN

Communication Skills for Mobility

6.                

ROMANA GROŠELJ

Communication Skills for Mobility

7.                

ANJA RAMŠAK

Practical Methodology for Teachers Working with CLIL

 

 

Koordinatorica:

Andreja Leskovar

Skip to content