Pričeli bomo izvajati laboratorijske vaje za vse prijavljene kandidate, ki niste redni dijaki Gimnazije Lava (5. predmet).

Laboratorijske vaje se bodo začele v ponedeljek, 13. novembra 2023, ob 13. uri v učilnici A-06.

Kandidati morate imeti s sabo beležko in pisala.


Predprijave k splošni maturi 2024

  1. 11. 2023 je rok za:
  • oddajo predprijave k splošni maturi (vsi dijaki 4. letnika Gimnazije Lava boste to naredili med razrednimi urami);
  • oddajo predprijave k posameznemu izpitu splošne mature (5. predmet);
  • oddajo vloge za uveljavljanje pravic kandidatov s posebnimi potrebami na spomladanskem in jesenskem izpitnem roku splošne mature 2024.

Kandidati, ki ne obiskujete ene od šol Šolskega centra Celje, lahko oddate obrazce v času uradnih ur (torek od 9.40 do 10.25 v kabinetu B-15) ali po pošti na naslov Šolski center Celje, Gimnazija Lava (predprijava k splošni maturi), Pot na Lavo 22, 3000 Celje.

Obrazcev, oddanih po elektronski pošti, ne sprejemamo.


Prijave in naslovi seminarskih nalog

V skladu s koledarjem za izdelavo seminarske naloge pri splošni maturi 2024 morajo kandidati oddati mentorju prijavo za opravljanje seminarske naloge do ponedeljka, 6. 11. 2023. Stalni katalogi naslovov seminarskih nalog pri posameznih predmetih in pravilnik za izdelavo seminarske naloge so objavljeni na spletnem naslovu www.ric.si.


Splošna matura 2024 – prijave k izpitu iz predmeta splošne mature (5. predmet) – praktični del

Kandidati, ki želite v šolskem letu 2023/2024 na Gimnaziji Lava opravljati praktični del izpita, se morate do 1. 9. prijaviti k opravljanju tega dela izpita. V nasprotnem primeru lahko opravljate le zunanji del izpita, to je pisni izpit, kar znaša večinoma 80 odstotkov skupne ocene predmeta.

Obrazec za prijavo (Prijava praktični del) pošljite po pošti (Šolski center Celje, Gimnazija Lava, Pot na Lavo 22, 3000 Celje, Prijava k praktičnemu delu izpita – Katarina Petač) ali ga prinesite v času govorilnih ur tajnicama splošne mature.

Administrativne stroške (70 €, položnico boste prejeli po pošti) je treba poravnati do 1. septembra.

Skip to content