Prijava k jesenskemu roku splošne mature

Zadnji rok za prijavo k splošni maturi (ali k posameznemu izpitu splošne mature) v jesenskem roku je torek, 12. 7. 2022.

Prijave lahko oddate:

 • osebno v torek, 12. 7. 2022, od 8.00 do 9.00 v kabinetu A-17,
 • po pošti na naslov: Šolski center Celje, Gimnazija Lava (prijava k splošni maturi, Katarina Petač), Pot na Lavo 22, 3000 Celje (oddaja na pošti do 24. ure).

Skupaj s prijavo morate poslati tudi dokazilo o izpolnjevanju pogojev za pristop k maturi (kopija spričevala). Kandidati, ki nimate statusa rednega dijaka, morate priložiti dokazilo o plačilu izpitov (kopija položnice plačila RIC-u in kopija položnice plačila Šolskemu centru Celje). Na prijavo napišite še telefonsko številko in elektronski naslov.

Pred pričetkom jesenskega roka se boste morali oglasiti na šoli, da boste izvedeli za svoj razpored pisanja izpitov. Datum in ura bosta objavljena naknadno.


Seznanitev z rezultati splošne mature

Slavnostna podelitev maturitetnih spričeval bo v ponedeljek, 11. 7. 2022, ob 12. uri v Narodnem domu v Celju.

Ob 7. uri imate kandidati možnost vpogleda v svoje rezultate na spletni strani RIC-a s pomočjo šifre, ki ste jo dobili na pisnih izpitih.

Dvig maturitetnega spričevala ali obvestila je mogoč samo osebno ali s pooblastilom (tega potrebujejo tudi starši).

Kandidati, ki ste opravljali 5. predmet na splošni maturi, lahko obvestila dvignete po podelitvi maturitetnih spričeval v Narodnem domu (okoli 13.15).

Tisti, ki dokumenta ne boste dvignili 11. 7., ga lahko dobite 12. 7. 2021, od 8. do 9. ure v kabinetu A-17, med počitnicami pa v dežurnem tajništvu šole (v času uradnih ur).

Informacije o vpogledih v izpitno dokumentacijo in o ugovorih na ocene najdete v sporočilu Državnega izpitnega centra.


Izpiti splošne mature

V soboto, 28. maja, maturanti nadaljujete z opravljanjem izpitov splošne mature.

Najkasneje 24 ur pred pričetkom izpita boste na svoj elektronski naslov prejeli obvestilo o razporeditvi v izpitni prostor.

Vsi pisni izpiti splošne mature se pričnejo ob 9.00. Kandidati se zberete pred izpitnim prostorom vsaj 20 min pred začetkom izpita. Pred vstopom v izpitni prostor vse osebne stvari odložite v garderobo, razen predpisanih dodatnih gradiv in dovoljenih pripomočkov. V garderobi pustite tudi izklopljene mobilne telefone.

Kandidati prinesete v izpitni prostor predpisana dodatna gradiva in dovoljene pripomočke za vsak posamezni predmet ter osebni dokument, lahko pa imate tudi ustekleničeno vodo.
Sedežni red kandidatov bo obešen na vratih posameznega izpitnega prostora ob 8.00 na dan pisanja izpita.

Navodila o poteku pisnega izpita in izpitni red pred začetkom izpita kandidatom v izpitnem prostoru prebereta nadzorna učitelja.

O datumih ustnih izpitov splošne mature boste obveščeni do 1. junija.


Seznanitev s točkami praktičnega dela izpita splošne mature

Od 16. 5. lahko kandidati na spletni strani RIC-a (http://matura.ric.si) dostopate do rezultatov praktičnega dela maturitetnih izpitov (vaje, seminarske naloge). Do rezultatov lahko dostopate na spletni strani Državnega izpitnega centra s pomočjo kode, ki ste jo prejeli na listu s šiframi (velja za kandidate, ki so se 4. maja udeležili pisanja eseja). Kandidati, ki se niste udeležili pisanja eseja, lahko rezultate izveste pri tajnicah splošne mature.

V tem tednu bodo govorilne ure za splošno maturo izjemoma v sredo, 18. maja, ob 13.00 v kabinetu B-15.


Oddaja seminarskih nalog, vaj in poročil

Četrtek, 14. april, je zadnji rok za oddajo seminarskih nalog, vaj in poročil za praktični del izpita splošne mature. Naloge se oddajo učitelju na šoli.


PRIJAVA K SPLOŠNI MATURI — spomladanski rok 2022

Zadnji rok za prijavo k splošni maturi ali k izpitu iz maturitetnega predmeta je 29. 3. 2022.

Dijaki Gimnazije Lava boste prijavnice izpolnili v šoli.

Splošno maturo lahko v celoti opravljajo kandidati, ki:
– so uspešno končali četrti letnik gimnazije ali maturitetni tečaj;
– ne izpolnjujejo pogojev iz prejšnje alineje, vendar so ali bodo v letu, ko opravljajo splošno maturo, dopolnili najmanj 21 let.

Posamezne izpite splošne mature pa lahko opravljajo kandidati, ki:
– so že opravili splošno ali poklicno maturo;
– so se prijavili k poklicni maturi in izpolnjujejo pogoje za opravljanje te mature.

Dokumentacija prijave:

 1. Prijavnica (obrazec);
 2. potrdilo o plačilu izpitov Državnemu izpitnemu centru in Šolskemu centru Celje (kandidati, ki nimate statusa rednega dijaka);
 3. potrdilo o šolanju (kandidati, ki ste redni dijaki tehnične srednje šole);
 4. spričevala zadnjih dveh letnikov predmeta (izpita), ki ga boste opravljali na maturi;
 5. druga dokumentacija, ki dokazuje izpolnjevanje pogojev opravljanja splošne mature;
 6. na prijavnico dopišite še svoje kontaktne podatke.

 

Prijavo pošljite na naslov:
Šolski center Celje
Gimnazija Lava
Pot na Lavo 22
3000 Celje
(Prijava k splošni maturi, K. Petač)


Interna matura iz zgodovine

Obveščamo vas, da se bo interni del mature iz zgodovine pisal v četrtek, 24. 2. 2022, od 7.00 do 7.30 v B-etaži Šolskega centra Celje.


BIOLOGIJA – vaje (praktični del splošne mature)

Pričeli bomo izvajati laboratorijske vaje za vse prijavljene kandidate, ki niste redni dijaki Gimnazije Lava (5. predmet), in sicer:

 • skupina (dijaki s Srednje zdravstvene šole Celje) – v sredo, 10. novembra;
 • skupina (dijaki s Šole za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje ter s Šolskega centra Šentjur) – v petek, 12. novembra.

Laboratorijske vaje se bodo začele ob 14.00 v učilnici A-10, trajale bodo 4 šolske ure. Kandidati morate imeti s sabo bele liste in pisala.


PREDPRIJAVE K SPLOŠNI MATURI

 1. 11. 2021 je rok za:
 • oddajo predprijave k splošni maturi (vsi dijaki 4. letnika Gimnazije Lava boste to naredili med razrednimi urami);
 • oddajo predprijave k posameznemu izpitu splošne mature;
 • oddajo vloge za uveljavljanje pravic kandidatov s posebnimi potrebami na spomladanskem in jesenskem izpitnem roku splošne mature 2022.

 PRIJAVE IN NASLOVI SEMINARSKIH NALOG

V skladu s koledarjem za izdelavo seminarske naloge pri splošni maturi 2022 morajo kandidati oddati mentorju prijavo za opravljanje seminarske naloge do petka, 5. 11. 2021. Stalni katalogi naslovov seminarskih nalog pri posameznih predmetih in pravilnik za izdelavo seminarske naloge so objavljeni na spletnem naslovu www.ric.si.


Rezultati jesenskega izpitnega roka splošne mature

Seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi in podelitev spričeval bosta v četrtek, 16. 9. 2021, ob 13. uri v učilnici B-14.


Splošna matura 2022 – prijave k 5. predmetu splošne mature – praktični del

Kandidati, ki želite v šolskem letu 2021/2022 na Gimnaziji Lava opravljati praktični del izpita, se morate do 30. 9. prijaviti k opravljanju tega dela izpita. V nasprotnem primeru lahko opravljate le zunanji del izpita, to je pisni izpit, kar znaša večinoma 80 odstotkov skupne ocene predmeta.

Obrazec za prijavo (Prijava praktični del) pošljite po pošti (Šolski center Celje, Gimnazija Lava, Pot na Lavo 22, 3000 Celje, Prijava k praktičnemu delu izpita – Katarina Petač) ali ga prinesite v času govorilnih ur tajnicama splošne mature. Dijaki z drugih šol morate pravočasno urediti tudi predprijavo in prijavo k maturitetnim izpitom v skladu z maturitetnim koledarjem RIC-a.

Administrativne stroške (50 €) je treba poravnati do predprijave k izpitu splošne mature (do 15. novembra 2021).

Skip to content