Obvestila

Seminarske naloge, vaje in poročila – splošna matura

Zadnji rok za oddajo seminarskih nalog, vaj in poročil za praktični del izpita splošne mature je 15. 4. 2021.


PRIJAVA K SPLOŠNI MATURI — spomladanski rok 2021

Zadnji rok za prijavo k splošni maturi ali k izpitu iz maturitetnega predmeta je 30. 3. 2021.

Dijaki Gimnazije Lava boste prijavnice izpolnili v šoli.

Splošno maturo lahko v celoti opravljajo kandidati, ki:
– so uspešno končali četrti letnik gimnazije ali maturitetni tečaj;
– ne izpolnjujejo pogojev iz prejšnje alineje, vendar so ali bodo v letu, ko opravljajo splošno maturo, dopolnili najmanj 21 let.

Posamezne izpite splošne mature pa lahko opravljajo kandidati, ki: 
– so že opravili splošno ali poklicno maturo;
– so se prijavili k poklicni maturi in izpolnjujejo pogoje za opravljanje te mature.

Dokumentacija prijave:

 1. prijavnica (obrazec);
 2. potrdilo o plačilu izpitov Državnemu izpitnemu centru in Šolskemu centru Celje (kandidati, ki nimate statusa rednega dijaka);
 3. potrdilo o šolanju (kandidati, ki ste redni dijaki tehnične srednje šole);
 4. spričevala zadnjih dveh letnikov predmeta (izpita), ki ga boste opravljali na maturi;
 5. druga dokumentacija, ki dokazuje izpolnjevanje pogojev opravljanja splošne mature;
 6. na prijavnico dopišite še svoje kontaktne podatke.

Prijavo pošljite na naslov: 
Šolski center Celje 
Gimnazija Lava 
Pot na Lavo 22 
3000 Celje 
(Prijava k splošni maturi, K. Petač)


INTERNI DEL MATURE IZ ZGODOVINE

Obveščamo vas, da se bo interni del mature iz zgodovine pisal v četrtek, 4. 3. 2021, ob 8.00 v A-etaži.  Kandidati morajo imeti s seboj osebni dokument in nalivno pero ali kemični svinčnik.


Prilagoditve splošne mature 2021

https://www.ric.si/sporocila/2020121813594942/


PREDPRIJAVE K SPLOŠNI MATURI 2021

 1. 11. 2020 je rok za:
 • oddajo predprijav k splošni maturi (vsi dijaki 4. letnika Gimnazije Lava ste to naredili med razrednimi urami);
 • oddajo predprijav k posameznemu izpitu splošne mature;
 • oddajo vlog za uveljavljanje pravic kandidatov s posebnimi potrebami na splošni maturi 2021 na šoli;
 • plačilo administrativnih stroškov za opravljanje praktičnega dela izpita v višini 50 EUR (administrativne stroške plačajo dijaki, ki ne obiskujejo katere od šol Šolskega centra Celje in so se prijavili k praktičnemu delu izpita splošne mature pri predmetih: zgodovina, fizika, biologija, sociologija, psihologija, geografija, kemija). https://gl.sc-celje.si//vsebina/nalozeno/2015/11/cenik-maturitetnih-izpitov-splone-mature-cc.pdf

Na prijavnico dopišite še svojo telefonsko številko in elektronski naslov, na katerem ste dostopni.

Predprijave lahko oddate po pošti na naslov: 
Šolski center Celje 
Gimnazija Lava 
Pot na Lavo 22 
3000 Celje 
(Predprijava k splošni maturi, Katarina Petač)


PRIJAVE IN NASLOVI SEMINARSKIH NALOG

V skladu s koledarjem za izdelavo seminarske naloge pri splošni maturi 2021 morajo kandidati oddati mentorju prijavo za opravljanje seminarske naloge do 6. 11. 2020. Stalni katalogi naslovov seminarskih nalog pri posameznih predmetih in pravilnik za izdelavo seminarske naloge so objavljeni na spletnem naslovu www.ric.si.


Rezultati jesenskega izpitnega roka splošne mature

Seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi in podelitev spričeval bosta v četrtek, 17. 9. 2020, ob 10.30 v učilnici A-11.


Splošna matura 2021 – prijave k 5. predmetu splošne mature – praktični del

Kandidati, ki želite v šolskem letu 2020/2021 na Gimnaziji Lava opravljati praktični del izpita, se morate do 30. 9. prijaviti k opravljanju tega dela izpita. V nasprotnem primeru lahko opravljate le zunanji del izpita, to je pisni izpit, kar znaša večinoma 80 odstotkov skupne ocene predmeta.

Obrazec za prijavo (Prijava praktični del) pošljite po pošti (Šolski center Celje, Gimnazija Lava, Pot na Lavo 22, 3000 Celje, Prijava k praktičnemu delu izpita – Katarina Petač) ali ga prinesite v času govorilnih ur tajnicama splošne mature. Dijaki z drugih šol morate pravočasno urediti tudi predprijavo in prijavo k maturitetnim izpitom v skladu z maturitetnim koledarjem RIC-a.

Administrativne stroške (50 €) je treba poravnati do predprijave k izpitu splošne mature (do 15. novembra 2020).