Obvestila

PREDPRIJAVE K SPLOŠNI MATURI

 1. 11. 2021 je rok za:
 • oddajo predprijave k splošni maturi (vsi dijaki 4. letnika Gimnazije Lava boste to naredili med razrednimi urami);
 • oddajo predprijave k posameznemu izpitu splošne mature;
 • oddajo vloge za uveljavljanje pravic kandidatov s posebnimi potrebami na spomladanskem in jesenskem izpitnem roku splošne mature 2022.

 PRIJAVE IN NASLOVI SEMINARSKIH NALOG

V skladu s koledarjem za izdelavo seminarske naloge pri splošni maturi 2022 morajo kandidati oddati mentorju prijavo za opravljanje seminarske naloge do petka, 5. 11. 2021. Stalni katalogi naslovov seminarskih nalog pri posameznih predmetih in pravilnik za izdelavo seminarske naloge so objavljeni na spletnem naslovu www.ric.si.


Rezultati jesenskega izpitnega roka splošne mature

Seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi in podelitev spričeval bosta v četrtek, 16. 9. 2021, ob 13. uri v učilnici B-14.


Splošna matura 2022 – prijave k 5. predmetu splošne mature – praktični del

Kandidati, ki želite v šolskem letu 2021/2022 na Gimnaziji Lava opravljati praktični del izpita, se morate do 30. 9. prijaviti k opravljanju tega dela izpita. V nasprotnem primeru lahko opravljate le zunanji del izpita, to je pisni izpit, kar znaša večinoma 80 odstotkov skupne ocene predmeta.

Obrazec za prijavo (Prijava praktični del) pošljite po pošti (Šolski center Celje, Gimnazija Lava, Pot na Lavo 22, 3000 Celje, Prijava k praktičnemu delu izpita – Katarina Petač) ali ga prinesite v času govorilnih ur tajnicama splošne mature. Dijaki z drugih šol morate pravočasno urediti tudi predprijavo in prijavo k maturitetnim izpitom v skladu z maturitetnim koledarjem RIC-a.

Administrativne stroške (50 €) je treba poravnati do predprijave k izpitu splošne mature (do 15. novembra 2021).


Jesenski rok splošne mature 2021

V petek, 20. 8. 2021, se izteče rok za predložitev dokazil o izpolnjevanju pogojev za opravljanje splošne mature ali posameznega izpita splošne mature (spričevala, plačila) ter pisno odjavo v jesenskem izpitnem roku. 20. 8. 2021 je tudi zadnji rok za oddajo izdelkov praktičnega dela izpita.

Kandidati pišete izpit iz slovenščine 24. 8., iz matematike 25. 8., ostali izpiti so razporejeni individualno od 26. 8. do 30. 8. 2021. Individualni razpored pisnih izpitov ne bo objavljen javno. Razpored izpitov boste dobili 18. in 19. 8. 2021 od 11.00 do 12.00 v kabinetu B-15 ali po telefonu 03 428 58 23.

Pisni izpiti se začenjajo ob 9.00. Razpored po prostorih boste prejeli dan pred pisanjem izpita na svoj elektronski naslov. Pred izpitni prostor pridete 20 minut pred začetkom izpita. V izpitni prostor lahko prinesete le osebni dokument, dovoljene pripomočke, zaščitno masko in vrečko zanjo, vodo ter prigrizek. Vnos elektronskih naprav (tudi mobilnih telefonov) v izpitni prostor je prepovedan. (več navodil)

Po koledarju RIC bodo ustni izpiti potekali od 24. 8. do 3. 9. 2021, razporede boste dobili naknadno pri tajnicah splošne mature.


Seznanitev z rezultati splošne mature

Slavnostna podelitev maturitetnih spričeval bo v ponedeljek, 12. 7. 2021, ob 12. uri v Narodnem domu v Celju.

Ob 7. uri imate kandidati možnost vpogleda v svoje rezultate na spletni strani RIC-a s pomočjo šifre, ki ste jo dobili na pisnih izpitih.

Dvig maturitetnega spričevala ali obvestila je mogoč samo osebno ali s pooblastilom (tega potrebujejo tudi starši).

Kandidati, ki ste opravljali 5. predmet na splošni maturi, lahko obvestila dvignete po podelitvi maturitetnih spričeval v Narodnem domu (okoli 13.15).

Tisti, ki dokumenta ne boste dvignili 12. 7., ga lahko dobite 13. 7. 2021, od 8. do 9. ure v kabinetu A-17, potem pa šele po 16. avgustu v tajništvu Gimnazije Lava.


Prijava k jesenskemu roku splošne mature

Zadnji rok za prijavo k splošni maturi (ali k posameznemu izpitu splošne mature) v jesenskem roku je 13. 7. 2021.

Prijave lahko oddate:

 • osebno v torek, 13. 7. 2021, od 8.00 do 9.00 v kabinetu A-17,
 • po pošti na naslov: Šolski center Celje, Gimnazija Lava (prijava k splošni maturi, Katarina Petač), Pot na Lavo 22, 3000 Celje (oddaja na pošti do 24. ure).

Skupaj s prijavo morate poslati tudi dokazilo o izpolnjevanju pogojev za pristop k maturi (kopija spričevala). Kandidati, ki nimate statusa rednega dijaka, morate priložiti dokazilo o plačilu izpitov (kopija položnice plačila RIC-u in kopija položnice plačila Šolskemu centru Celje). Na prijavo napišite še telefonsko številko in elektronski naslov.

Pred pričetkom jesenskega roka se boste morali oglasiti na šoli, da boste izvedeli za svoj razpored pisanja izpitov. Datum in ura bosta objavljena naknadno.


Vpogledi v izpitno dokumentacijo in ugovori na način izračuna izpitne ocene ali na oceno pri splošni maturi 2021.


Navodila in dodatna pojasnila v zvezi z opravljanjem splošne mature v spomladanskem izpitnem roku 2021

Spoštovane dijakinje, spoštovani dijaki,

Pravilnik o splošni maturi še vedno velja, a da bo potek maturitetnih izpitov nemoten in uspešen, vas obveščamo o nekaterih letošnjih spremembah in prilagoditvah.

 • En dan pred začetkom opravljanja pisnega izpita boste na elektronski naslov prejeli obvestilo, v kateri učilnici boste opravljali izpit.
 • V izpitnem obdobju splošne mature v šolo vstopate in izstopate pri glavnem vhodu po desni strani. 
 • Vsi kandidati za maturo, tudi cepljeni in tisti, ki so preboleli covid-19, morate v postopkih opravljanja mature upoštevati vsa priporočila in ukrepe, da ne bi prišlo do vnosa okužbe in posledično do odrejene karantene. Priporočamo, da se med pripravami na maturo in med opravljanjem mature izogibate stikom in tako zmanjšate tveganje za okužbo.
 • Dosledno upoštevajte pravila za nošenje mask, pazite na higieno rok in kašlja ter medsebojno razdaljo. Priporočamo uporabo mask z  višjo stopnjo zaščite. Vrata in okna v izpitnem prostoru lahko odpira/zapira samo nadzorni učitelj. Zaradi zračenja priporočamo, da s sabo prinesete dodatna oblačila. Med odmorom ostanete v izpitnem prostoru, odidete lahko le do toaletnih prostorov.
 • Osebne stvari odložite v pripravljene garderobe, v garderobah se ne zadržujete. Kandidati se pred izpitnim prostorom ne zbirate. V izpitni prostor lahko prinesete le dovoljene pripomočke, zaščitno masko in vrečko zanjo, vodo ter prigrizek. Vnos elektronskih naprav (tudi mobilnih telefonov in ročnih ur) v izpitni prostor je prepovedan. Osebni dokument s sliko pred pisanjem izpita položite na levi zgornji rob mize.
 • Kandidatom, ki izpolnjujejo pogoje za opravljanje mature v spomladanskem izpitnem roku in ki bi zaradi osebnih zdravstvenih zadržkov ali drugih upravičenih razlogov, želeli opravljati maturo prvič šele v jesenskem roku, se opravljanje mature odobri na podlagi vloge, ki jo naslovijo na Državno komisijo za splošno maturo. Pri uveljavljanju pravice do vpisa v nadaljnje izobraževanje se upošteva, kot da so maturo opravili v spomladanskem izpitnem roku, čeprav so jo opravili v jesenskem roku. Kandidati naj se pred oddajo vloge posvetujejo s Šolsko maturitetno komisijo.
 • Kandidati za maturo, ki so identificirani kot visoko rizični tesni kontakti osebe okužene s SARS-CoV-2, so napoteni v karanteno, a jo lahko izjemoma prekinejo za opravljanje maturitetnega izpita s tem, da opravijo PCR-testiranje 24 ur pred vsakim maturitetnim izpitom v času karantene. Ob pristopu k maturitetnemu izpitu morajo predložiti laboratorijski izvid o negativnem PCR-testu, ki ni starejši od 24 ur od odvzema brisa. Če imajo med karanteno več maturitetnih izpitov, se morajo testirati pred vsakim izpitom.
  Maturanti, ki so v karanteni, morajo poklicati na tel. 035 434 161 od 7.30 do 9.00 in povedati sledeče: ime in priimek, da je maturant v karanteni, katero šolo obiskuje, kdo je njegov osebni zdravnik, roj. podatke, telefonsko številko.Na podlagi teh podatkov bo prejel termin za PCR-test, ki ga opravi v ZD Celje za reševalno postajo, kjer je šotor. S seboj morajo imeti osebni dokument. Izvid o negativnem PCR-testu se osebno prevzame naslednji delovni dan pred maturitetnim izpitom na Šolskem dispanzerju pri vhodu. Več o protokolu: https://www.ric.si/sporocila/2021042915062109/
 • Dijaki, ki boste med karanteno opravljali maturitetne izpite z negativnim PCR-testom, morate dosledno upoštevati dodatna navodila šole (vstop v šolo, prostor pisanja …).
 • Za prevoz na maturitetni izpit ne priporočamo uporabe javnega prevoza, enako za pot domov.

Seminarske naloge, vaje in poročila – splošna matura

Zadnji rok za oddajo seminarskih nalog, vaj in poročil za praktični del izpita splošne mature je 15. 4. 2021.


PRIJAVA K SPLOŠNI MATURI — spomladanski rok 2021

Zadnji rok za prijavo k splošni maturi ali k izpitu iz maturitetnega predmeta je 30. 3. 2021.

Dijaki Gimnazije Lava boste prijavnice izpolnili v šoli.

Splošno maturo lahko v celoti opravljajo kandidati, ki:
– so uspešno končali četrti letnik gimnazije ali maturitetni tečaj;
– ne izpolnjujejo pogojev iz prejšnje alineje, vendar so ali bodo v letu, ko opravljajo splošno maturo, dopolnili najmanj 21 let.

Posamezne izpite splošne mature pa lahko opravljajo kandidati, ki: 
– so že opravili splošno ali poklicno maturo;
– so se prijavili k poklicni maturi in izpolnjujejo pogoje za opravljanje te mature.

Dokumentacija prijave:

 1. prijavnica (obrazec);
 2. potrdilo o plačilu izpitov Državnemu izpitnemu centru in Šolskemu centru Celje (kandidati, ki nimate statusa rednega dijaka);
 3. potrdilo o šolanju (kandidati, ki ste redni dijaki tehnične srednje šole);
 4. spričevala zadnjih dveh letnikov predmeta (izpita), ki ga boste opravljali na maturi;
 5. druga dokumentacija, ki dokazuje izpolnjevanje pogojev opravljanja splošne mature;
 6. na prijavnico dopišite še svoje kontaktne podatke.

Prijavo pošljite na naslov: 
Šolski center Celje 
Gimnazija Lava 
Pot na Lavo 22 
3000 Celje 
(Prijava k splošni maturi, K. Petač)


INTERNI DEL MATURE IZ ZGODOVINE

Obveščamo vas, da se bo interni del mature iz zgodovine pisal v četrtek, 4. 3. 2021, ob 8.00 v A-etaži.  Kandidati morajo imeti s seboj osebni dokument in nalivno pero ali kemični svinčnik.


Prilagoditve splošne mature 2021

https://www.ric.si/sporocila/2020121813594942/


PREDPRIJAVE K SPLOŠNI MATURI 2021

 1. 11. 2020 je rok za:
 • oddajo predprijav k splošni maturi (vsi dijaki 4. letnika Gimnazije Lava ste to naredili med razrednimi urami);
 • oddajo predprijav k posameznemu izpitu splošne mature;
 • oddajo vlog za uveljavljanje pravic kandidatov s posebnimi potrebami na splošni maturi 2021 na šoli;
 • plačilo administrativnih stroškov za opravljanje praktičnega dela izpita v višini 50 EUR (administrativne stroške plačajo dijaki, ki ne obiskujejo katere od šol Šolskega centra Celje in so se prijavili k praktičnemu delu izpita splošne mature pri predmetih: zgodovina, fizika, biologija, sociologija, psihologija, geografija, kemija). https://gl.sc-celje.si//vsebina/nalozeno/2015/11/cenik-maturitetnih-izpitov-splone-mature-cc.pdf

Na prijavnico dopišite še svojo telefonsko številko in elektronski naslov, na katerem ste dostopni.

Predprijave lahko oddate po pošti na naslov: 
Šolski center Celje 
Gimnazija Lava 
Pot na Lavo 22 
3000 Celje 
(Predprijava k splošni maturi, Katarina Petač)


PRIJAVE IN NASLOVI SEMINARSKIH NALOG

V skladu s koledarjem za izdelavo seminarske naloge pri splošni maturi 2021 morajo kandidati oddati mentorju prijavo za opravljanje seminarske naloge do 6. 11. 2020. Stalni katalogi naslovov seminarskih nalog pri posameznih predmetih in pravilnik za izdelavo seminarske naloge so objavljeni na spletnem naslovu www.ric.si.


Rezultati jesenskega izpitnega roka splošne mature

Seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi in podelitev spričeval bosta v četrtek, 17. 9. 2020, ob 10.30 v učilnici A-11.


Splošna matura 2021 – prijave k 5. predmetu splošne mature – praktični del

Kandidati, ki želite v šolskem letu 2020/2021 na Gimnaziji Lava opravljati praktični del izpita, se morate do 30. 9. prijaviti k opravljanju tega dela izpita. V nasprotnem primeru lahko opravljate le zunanji del izpita, to je pisni izpit, kar znaša večinoma 80 odstotkov skupne ocene predmeta.

Obrazec za prijavo (Prijava praktični del) pošljite po pošti (Šolski center Celje, Gimnazija Lava, Pot na Lavo 22, 3000 Celje, Prijava k praktičnemu delu izpita – Katarina Petač) ali ga prinesite v času govorilnih ur tajnicama splošne mature. Dijaki z drugih šol morate pravočasno urediti tudi predprijavo in prijavo k maturitetnim izpitom v skladu z maturitetnim koledarjem RIC-a.

Administrativne stroške (50 €) je treba poravnati do predprijave k izpitu splošne mature (do 15. novembra 2020).