POGLABLJANJE ZNANJA IZ MATERINŠČINE

Dijaki, ki čutijo posebno naklonjenost do slovenščine in besedne umetnosti, lahko razvijajo sposobnost samostojnega in poglobljenega interpretiranja književnih besedil, izpopolnjujejo  svoje jezikovno znanje ter se pripravljajo na šolsko, področno in državno tekmovanje za Cankarjevo priznanje.

Posebno pozornost posvečamo branju in primerjanju izbranih književnih besedil ter problemski obravnavi predpisane teme tekmovanja za Cankarjevo priznanje. Dosežki tekmovalcev iz preteklih let dokazujejo, da knjiga našim dijakom ostaja izziv in da so ob njej vedno znova pripravljeni na odkrito in ustvarjalno razmišljanje.

Mentorice dejavnosti smo profesorice slovenščine.

Simona Jereb

Udeleženci področnega tekmovanja za Cankarjevo priznanje (šolsko leto 2019/2020)

Skip to content