Šport

ŠOLSKA ŠPORTNA TEKMOVANJA

So sestavni del in nadgradnja športne vzgoje. Tekmovanja potekajo stopenjsko: medrazredna in medšolska tekmovanja, področna (predtekmovanje, finale) in državna (četrtfinale, polfinale in finale). Šport v šoli je dobra priložnost za druženje in povezovanje šole, dijakov, staršev in klubov ter društev iz okolice. Tekmovanja so tako vez med šolskim in društvenim športom ter povezava med množičnimi in v kakovostni šport usmerjenimi programi, ki jih izpeljujejo nacionalne panožne zveze. Naši dijaki tekmujejo v ekipnih (odbojka, nogomet, rokomet, košarka) in posamičnih športnih panogah (badminton, judo, smučanje, športno plezanje, streljanje, plavanje, atletika, kros …).

ŠPORTNI DNEVI

V programu OIV redni pouk športne vzgoje dopolnjujejo trije športni dnevi, ki so razporejeni v različne letne čase. Namenjeni so razbremenitvi in vzpostavljanju pristnejših medsebojnih odnosov. Dijaki se udeležijo različnih aerobnih dejavnosti v naravi, spoznavajo nove športe ali pa se udeležijo aktivnosti, ki jih ni mogoče uresničiti med rednim poukom.

PROJEKT SLOFIT

SLO-fit je nacionalni sistem, ki vključuje povratne informacije o telesnem in gibalnem razvoju šolarjev na podlagi vsakoletnih meritev za športno-vzgojni karton. Podatki so pomembni za vsakega otroka ali mladostnika, starše, učitelje športne vzgoje in zdravnike – skupaj spremljajo telesni in gibalni razvoj ter mladim pomagajo k boljšemu telesnemu fitnesu in počutju.

ŠPORTNI TABORI

Športni tabori so integralni pedagoški proces in potekajo zunaj kraja šolanja. So izjemna priložnost za spodbujanje pozitivnih medsebojnih odnosov v skupini, poleg tega pa dajejo tudi možnost boljšega spoznavanja in drugačnega sodelovanja med učitelji in dijaki. Prepletajo se vsebine športa, naravoslovja, družboslovja, glasbenega ali likovnega izražanja. Eden od poglavitnih namenov je ob športni dejavnosti spodbujati čustven, kulturen in odgovoren odnos do narave ter naravne in kulturne dediščine.

REKREATIVNI TEKI

Na svetovni dan športa se vsako leto udeležujemo tradicionalnega Unescovega  teka, ki poteka v skupni organizaciji Slovenske nacionalne komisije za Unesco, Unescove mladinske platforme, Gimnazije Ptuj in Mestne občine Ptuj.

V letu 2017 smo odtekli prvi gimnazijski tek na Celjskem, ki združuje tekače profesorje in dijake vseh treh gimnazij: Gimnazije Lava, Gimnazije Celje – Center in I. gimnazije v Celju. Tek je postal tradicionalen, organizira pa ga vsako leto druga šola.

V sklopu projekta Teka podnebne solidarnosti vsako leto gradimo krog solidarnosti okoli planeta Zemlje. Dijaki tečejo v solidarnosti do ljudi v državah v razvoju, predvsem v Afriki, ki jih posledice podnebnih sprememb najbolj prizadenejo. V projektu sodeluje preko 150 slovenskih osnovnih in srednjih šol.

Mentorji: Damir Šketa, Sava Malenšek, Maja Bukovec