ŠOLSKA ŠPORTNA TEKMOVANJA

Ta so sestavni del in nadgradnja športne vzgoje. Šport v šoli je dobra priložnost za druženje in povezovanje šole, dijakov, staršev in klubov ter društev iz okolice. Tekmovanja so vez med šolskim in društvenim športom ter povezava med množičnimi in v kakovostni šport usmerjenimi programi, ki jih izpeljujejo nacionalne panožne zveze. Naši dijaki tekmujejo v ekipnih (odbojka, odbojka na mivki, nogomet, rokomet, košarka) in individualnih športnih panogah (badminton, judo, smučanje, športno plezanje, streljanje, plavanje, atletika, kros …). Tekmovanja potekajo stopenjsko (medrazredna, šolska, področna in državna).

ŠPORTNI DNEVI

V programu OIV redni pouk športne vzgoje dopolnjujejo trije športni dnevi, ki so razporejeni v različne letne čase. Namenjeni so razbremenitvi in vzpostavljanju pristnejših medsebojnih odnosov. Dijaki se udeležijo različnih aerobnih dejavnosti v naravi, spoznavajo nove športe ali pa se udeležijo aktivnosti, ki jih ni mogoče uresničiti med rednim poukom.

ŠPORTNI TABORI

Športni tabori so integralni pedagoški proces in potekajo zunaj kraja šolanja. So izjemna priložnost za spodbujanje pozitivnih medsebojnih odnosov v skupini, poleg tega pa dajejo tudi možnost boljšega spoznavanja in drugačnega sodelovanja med učitelji in dijaki. Prepletajo se vsebine športa, naravoslovja, družboslovja, glasbenega ali likovnega izražanja. Eden od poglavitnih namenov je ob športni dejavnosti spodbujati čustven, kulturen in odgovoren odnos do narave ter naravne in kulturne dediščine.

 

SKI OPENING

Smučarji in deskarji na snegu, pridružite se nam. Vsako leto v mesecu decembru se odpravimo na otvoritev smučarske sezone na smuko v tujino.

TEKI IN ŠPORTNA DRUŽENJA

Tudi množične tekaške in druge prireditve so priložnost za spoznavanje ljudi, srečanje s starimi sošolci in prijateljevanje z ljudmi s podobno življenjsko filozofijo, hkrati pa lahko posameznik na njih preveri učinke prizadevanja in truda, ki ga je vložil v vadbo. Tečemo zase in tekmujemo tako, kot nam ustreza: sami s seboj za čim boljši čas ali pa z drugimi za dobro uvrstitev – toda na koncu so zmagovalci prav vsi. To pa je največ, kar lahko človek naredi zase.

Na svetovni dan športa se vsako leto udeležujemo tradicionalnega Unescovega teka, ki poteka v skupni organizaciji Slovenske nacionalne komisije za Unesco, Gimnazije Ptuj in Mestne občine Ptuj.

V letu 2017 smo odtekli prvi Tek treh gimnazij, ki združuje tekače profesorje in dijake vseh treh gimnazij: Gimnazije Lava, Gimnazije Celje – Center in I. gimnazije v Celju. Tek je postal tradicionalen, organizira pa ga vsako leto druga šola.

V sklopu projekta Tek podnebne solidarnosti vsako leto gradimo krog solidarnosti okoli planeta Zemlje. Dijaki tečejo v solidarnosti do ljudi v državah v razvoju. V projektu sodeluje preko 150 slovenskih osnovnih in srednjih šol.

 

Učitelji športne vzgoje: Damir Šketa, Sava Malenšek, Maja Bukovec, Aljaž Bukovec

Skip to content