Nemška jezikovna diploma II – Deutsches Sprachdiplom II

Kaj je to?

To je mednarodno in doživljenjsko veljaven izpit iz nemškega jezika na stopnji B2/C1 po Evropskem jezikovnem okviru. Mnoge visoke šole in univerze na nemškem govornem področju ga priznavajo kot vstopnico za študij.

Gimnazija Lava je 2018 postala partnerska šola nemškega ministrstva za izobraževanje v tujini, kar pomeni, da se dijaki na naši šoli v času svojega šolanja brezplačno pripravljajo na ta izpit in ga na naši šoli v celoti opravijo. Tudi podelitev diplom uspešnim kandidatom poteka na prireditvi, ki jo šola organizira v ta namen.

Kakšen je izpit?

Izpit je sestavljen iz dveh delov – pisnega in ustnega – in se vsako leto opravlja dva dni v novembru, decembru ali januarju. Izpit načeloma opravljajo dijaki 4. letnika.

Pisni del izpita je sestavljen iz bralnega razumevanja, slušnega razumevanja in pisnega sestavka na osnovi prebranega članka ter z njim povezanega grafa. Skupaj traja pisni izpit štiri ure in petnajst minut.

Ustni izpit ima dva dela – kratko predstavitev na določeno neznano temo, ki jo kandidat pripravi na dan izpita v posebnem prostoru s pomočjo slovarjev, in predstavitev projektne naloge, ki jo je kandidat pripravil v naprej. Po vsaki predstavitvi sledi kratek razgovor pred komisijo. Ustni izpit traja skupaj z razgovorom 20 minut.

Generacija 2021/22 med pisnim izpitom

Kako potekajo priprave?

V drugem letniku lahko dijaki med izbirnimi predmeti izberejo t. i. DSD-modul, to so tri dodatne ure nemščine tedensko. Te ure so prvenstveno namenjene bogatenju besedišča na določene teme, spoznavanju tipologije izpitnih nalog, komunikaciji in urjenju pisanja sestavkov.

V tretjem letniku si dijaki lahko izberejo eno dodatno uro nemščine kot poglabljanje za maturo, Nemško jezikovno diplomo in tekmovanje. Pri teh urah se osredotočamo na spoznavanje tipologije nalog in razvijamo vse spretnosti – od poslušanja in branja do govorne spretnosti in pisanja.

Na začetku četrtega letnika se dijaki prijavijo na opravljanje Nemške jezikovne diplome. Intenzivne priprave so v dveh koronskih šolskih letih potekale preko aplikacije MS Teams na daljavo od septembra do decembra po dve uri tedensko v zgodnjih večernih urah. Ta način priprave je za dijake, ki prihajajo iz oddaljenih krajev zelo prikladen.

Prva generacija DSDII-diplomantov
Skip to content