Vse informacije v zvezi s splošno maturo lahko dobite:

  • v času govorilnih ur pri tajnici splošne mature – Katarini Petač, ob ponedeljkih od 10.30 do 11.15 v kabinetu B-15 ali A-17,
  • po elektronski pošti splosna.matura@sc-celje.si.
Skip to content