Na Gimnaziji Lava izvajamo projekt v okviru interdisciplinarnega tematskega sklopa naravoslovje (za dijake 2. letnika), kot obvezno izbirno vsebino podjetništvo (za dijake 2. letnika tehniške gimnazije)  in v okviru sodelovanja z osnovnimi šolami (za dijake 3. letnika) ter drugimi institucijami.

V okviru naravoslovja, kjer so povezani predmeti biologija, kemija in fizika, so dijaki skozi vse leto izvajali poskuse. Delo je potekalo v skupinah, dvojicah ali individualno, kar je od njih zahtevalo veliko sodelovanja, načrtovanja, spoprijemanja z negotovostjo ter kritičnega vrednotenja rezultatov, ki so pomembne veščine in kompetence projekta PODVIG. Dijaki so v okviru ITS-a obiskali Fakulteto za tehnologijo polimerov v Slovenj Gradcu.

Dijaki 2. e so se udeležili start up šole, ki deluje pod okriljem Inkubatorja savinjske regije. Dijaki so pridobili novo znanje s področja ekipnega dela, poslovnega modela Canvas in razvijali so lastne podjetniške ideje.

Dijaki 3. letnika so razvijali in krepili veščine podjetnosti v stiku z zunanjim okoljem. Z vrstniki, s katerimi so obiskovali isto osnovno šolo, so se dogovorili za obisk osnovne šole, kjer so izvedli določeno aktivnost v okviru ene šolske ure. Dijakom smo prepustili tako vlogo organizatorjev kot tudi koordinatorjev in izvajalcev dejavnosti. Dijaki so obiskali učence razredne in predmetne stopnje, nabor dejavnosti pa je bil širok: izvajanje poskusov pri

naravoslovnih predmetih, izvedbe učnih ur pri različnih predmetih v zadnji triadi, izvajanje delavnic o motivaciji in samopodobi v okviru razrednih ur, glasbeni pouk na razredni stopnji ter predstavitve naše šole in obveznih izbirnih vsebin, ki jih pri nas izvajamo.

Skip to content