Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta, znaša 2.700.000,00 EUR.

Ključni cilj projekta je razviti in preizkusiti model celostnega razvoja kompetence podjetnosti pri dijakih skozi medpredmetno povezovanje in sodelovanje z okoljem in širšo skupnostjo. V ta namen bomo v sodelovanju z razvojnimi ter implementacijskimi gimnazijami in konzorcijskimi partnerji razvili, preizkušali in implementirali modele, ki bodo omogočali učinkovito umestitev kompetence podjetnosti v gimnazijski prostor in s pomočjo katerih bodo gimnazije celovito razvijale kulturo podjetnosti v kontekstu interdisciplinarnosti in povezovanja z okoljem.

Poseben poudarek pri projektu bo na prepoznavanju družbenih, okoljskih, gospodarskih in osebnih izzivov in njihovem reševanju s pomočjo kompetence podjetnosti v smeri iskanja trajnostnih rešitev. Zato bomo razvijali prožne oblike učenja, zlasti tistih, ki omogočajo sistematično vpeljevanje in razvijanje medpredmetnih in (kros) kurikularnih povezav s poudarkom na aktivni vlogi dijakov in reševanju avtentičnih problemskih situacij ter družbenih izzivov. Posebna pozornost bo posvečena tudi razvijanju pedagoških strategij, ki spodbujajo sodelovanje ter izmenjavo izkušenj, idej in inovacij ter najrazličnejše oblike mreženja.

Gimnazija Lava se je v šolskem letu 2019/2020 vključila v projekt Zavoda za šolstvo RS PODVIG. Cilj projekta je krepiti kompetenco podjetnosti med dijaki slovenskih gimnazij in jih tako opremiti z veščinami, ki jih bodo potrebovali tako v svojem poklicnem kot zasebnem življenju v prihodnosti.

Izbrane kompetence podjetnosti, ki jih razvijamo na šoli, so:

  • učenje z izkušnjami,
  • aktiviranje virov in aktiviranje drugih,
  • načrtovanje in vodenje,
  • sodelovanje z okoljem.

Člani projektnega tima PODVIG na šoli so Peter Juvančič, Anja Ramšak, Helena Nardin, Vitomir Babič, Andrejka Debelak Arzenšek in Mojca Bučar Trotovšek. V projekt so vključeni dijaki vseh oddelkov 2. in 3. letnika.

Skip to content