S projektom “SMART CITIES, EUROPEAN ROBOTICS FOR BOYS AND GIRLS”  v šolskem letu 2018/19 stopamo v dvoletno partnerstvo s šolo IES Mar de Alboran iz španskega mesta Estepona.

IES Mar de Alboran je srednja šola, ki izvaja izobraževanje mladine in odraslih v več programih. Sodelujejo v mnogih mednarodnih projektih s partnerji iz Velike Britanije, Irske, Švedske Nemčije, Grčije in Francije.

Mobilnost se bo izvajala v dveh oblikah:

 1. Organizacijsko srečanje v jesenskem času 2018 pri partnerski šoli v Esteponi (4 udeleženci) in naslednje srečanje organizacijskih odborov v Celju jeseni 2019. Dogovorili se bomo o poteku in vsebini izmenjav dijakov ter ostalih aktivnostih tekom izmenjav.
 2. Izmenjava dijakov:
  • v mesecu maju 2019 bo 10 dijakov naše šole odšlo v Španijo, kjer bodo svoje znanje s področja robotike prenašali na vrstnike iz partnerske šole,
  • v mesecu majo 2020 bodo dijaki iz Španije vrnili obisk in predstavili dosežene cilje izmenjave.

Aktivnosti vključujejo:

 • razvijanje in krepitev mednarodnih omrežij ter izmenjava idej, praks in metod dela,
 • razvijanje, testiranje in implementacijo inovativnih pristopov in praks za učence, osebje in organizacije,
 • izmenjavo izkušenj in dobrih praks, vključno skozi aktivnosti kolegialnega učenja in delavnic,
 • aktivnosti usposabljanja, poučevanja in učenja kot so skupno projektno delo med skupinami učencev, skupna usposabljanja zaposlenih in poučevanje in usposabljanje,
 • spodbujanje aktivnega državljanstva in podjetništva.

Pričakovani projektni rezultati so:

 • okrepljena večjezičnost udeležencev
 • vzgoja na področju demokratičnih vrednot in enakosti spolov
 • motiviranje dijakov za doseganje višjih stopenj ključnih kompetenc pri vseživljenjskem učenju
 • promoviranje inovativnih tehnik poučevanja
 • okrepljene kompetence udeležencev na področju t.i. STEM (science, technology, engineering and mathematics)
 • sklenjeno novo mednarodno partnerstvo z IES Mar de Alboran, in s tem okrepljena evropska dimenzija šole,
 • izdelani in objavljeni članki/novice o projektnih rezultatih in aktivnostih.

Dodano vrednost in trajnost rezultatov tega projekta vidimo predvsem v povečani motivaciji za sodelovanje v projektih mobilnosti, kot posledico večje samozavesti ter boljših komunikacijskih spretnosti udeležencev, pa tudi zavedanja o prednostih/koristih, ki jih prinaša izkušnja mobilnosti v smislu strokovnega in osebnega razvoja udeleženca.

Glavni namen projekta je nujnost motiviranja predvsem deklet, da se vključijo na področje uporabe in upravljanja nove tehnologije, saj smo ugotovili, da izgubljamo precejšen delež talentov, ki obstajajo na tem območju. Družba namreč še vedno podcenjuje ženske akademske dosežke in zmogljivosti v tem sektorju. Verjamemo, da so v tehnološkem sektorju predstavnice ženskega spola enako zaposljive kot moški.

V zgodnjih letih je zanimanje za tehniko pri deklicah in dečkih praviloma enako, v najstniških letih pa le-to pri deklicah upada. Obstajajo različni razlogi za to: nezadostni ali nevidni ženski vzorci v sektorju, družbena in spolna poklicna vloga, model tradicionalno izključuje ženske s tehničnih področij in delovnih mest. Tudi delavnice, ki jih organiziramo za mlade ciljajo bolj na področja, ki zanimajo fante t.j. avtomobilizem, strojništvo …

S projektom bomo s pomočjo robotskih delavnic, v katere bomo vključili tako fante kot dekleta, poskušali doseči enakovrednost spolov v tehniških poklicih v obeh šolskih skupnostih. Naši dijaki stari od 15 do 18 let bodo mentorji 11 do 14 letnikom iz španske šole.

Učenci/dijaki, ki bodo pri tem sodelovali, se bodo ne le bogatili z izmenjavo izkušenj in znanja, temveč bodo pridobili tudi izkušnje na področju poučevanja (“učenje s poučevanjem”) in komuniciranja.

Poleg tega bomo spodbujali pristop med kulturami. Glede na kulturno raznolikost med različnimi evropskimi državami menimo, da morajo naši vsi udeleženci izkoristiti to priložnost, da spoznajo kulturno in zgodovinsko dediščino druge države, zato bomo na naših mednarodnih srečanjih vključili kulturne dejavnosti.

V celotnem projektu bo občasno potekala komunikacija med udeleženci iz obeh držav preko forumov in klepetov v varnem okolju, kot je eTwinning. Skupno delo se bo zaključilo na delavnicah na mednarodnih srečanjih v vsaki državi, v kateri bodo študenti sodelovali v mešanih skupinah.

Celotna pridobljena dokumentacija bo objavljena na blogu projekta. Uporabile jo bodo lahko šole, vključene v projekt, in kateri koli zunanji učitelj ali organizacija, ki se zanima za ta model poučevanja. Poleg tega bodo primerjalni rezultati pridobljeni iz vprašalnikov, ki se bodo z izvajalci in njihovim družinam izvajali na začetku in na koncu projekta.

Učinek, ki ga ima projekt EUROB-G na digitalno in tehnološko vrzel med spoloma, bo spodbujal enakost spolov v vključenih šolah in v njihovem družbenem okolju.

SREČANJE PROJEKTIH TIMOV PRI PARTNERSKI ORGANIZACIJI IES MAR DE ALBORAN

 

 

PODROČJE IZOBRAŽEVALNEGA OBISKA

ŠC GIMNAZIJA LAVA

IES MAR DE ALBORAN

1.

VODSTVO ŠOLE

MARIJA GUBENŠEK VEZOČNIK PETER JUVANČIČ

ANTONIO SANCHEZ ÁLVAREZ

2.                   

KOORDINATOR(ICA)

TOMISLAV VIHER

ANDREJA LESKOVAR

EVA MARÍA TORTOSA SÁNCHEZ

3.                   

ŠPANŠČINA

SANDRA ĐULABIČ

MARÍA CARMEN SÁNCHEZ

4.                   

ČLAN PROJEKTNEGA TIMA

KARMEN KOTNIK

MARÍA CARMEN FRANCÉS

5.                   

ČLAN PROJEKTNEGA TIMA

 

JOSE ANTONIO GONZÁLES

6.                   

ČLAN PROJEKTNEGA TIMA

 

MARÍA LUISA LUQUE

Tomislav Viher
Andreja Leskovar

ENGLISH VERSION

About the project

The goal of EuRoB+G Project is to favor, through robotics and computers and integrated by both boys and girls and through their working together, the inclusion of girls in the new technologies. Looking for motivating activities for both girls and boys and making boys and girls work together and equally in this sector, we want to participate in the breaking of the current digital and technological gender gap that worries us hugely because the boom in this sector, which has a fairly high future perspective but a minimal female presence, causes Society to lose almost 50% of the talent which exists in this Area.
In addition, the cooperative work of construction of robots and “smart-cities” that the students are involved in will be carried out throughout the project, the communication that will be maintained over time as well as during the international meetings will improve attainment levels in their Key Competences for Lifelong Learning especially in STEAM-subjects and foreign languages.

Aims

 • To extend the European dimension and plurilingualism to our lower and middle school.
 • To educate in democratic values and gender equality.
 • To motivate our lower and middle school students to improve attainment levels in their Key Competences for Lifelong Learning especially in STEAM subject and foreign languages.
 • To promote innovative teaching techniques in our lower and middle school to cater for diversity, raise motivation and improve drop out figures.
 • To improve teachers’ professional competence, developing STEAM contents through practical, integrated tasks.
 • To improve communicative competence in students´ and teachers´linguistic skills in English.
 • To get to know and understand the cultural heritage of our partner country.
 • To extend our professional network of European collaborators, with whom we could develop common projects and share our experiences in Secondary Education.

Work process

During the project several meetings will take place between the faculty, and between the faculty and students of each country, in which the final products will be worked on and in which linguistic immersion activities will be carried out, fundamental for the participants of the different countries to know the culture and customs of the others.
In addition, throughout the entire time of the project, each participant will work on it in a coordinated manner with the rest and periodic communications will be made to work and share ideas and results in order to obtain a single and common final product.

Expected results

 • One of our final product will be a format which will help teachers bridge the technological gender gap and motivate all students equally to integrate STEAM contents and teamwork towards a common goal.
 • Through the different activities, events and meetings that take place within the project, we will build, using robotics, the model of an intelligent and sustainable City.
 • Different audiovisual materials.
 • Study on the evolution of the work of boys and girls in the robotics workshop.
Skip to content