Vpis – za bodoče dijake

VPIS V 1. LETNIK ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019

RAZPIS

Na Gimnaziji Lava smo za šolsko leto 2018/2019 razpisali:

  • 4 oddelke gimnazijskega programa (112 prostih mest), 1 od njih bo evropski, in
  • 1 oddelek tehniške gimnazije (28 prostih mest).

PRIJAVA

Izpolnite samo eno prijavo za vpis v 1. letnik in jo oddate na osnovni šoli.

Zadnji rok za oddajo prijav je 5. april 2018.

Prijavnico z oznako MŠŠ-2-1,20/80 poiščete na spletnih straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport na naslovu:

http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_srednje_in_visje_solstvo_ter_izobrazevanje_odraslih/srednjesolsko_izobrazevanje/dokumentacija_v_ss/#c17947.

Na prijavnici morate pravilno napisati naziv enega izmed programov:

  • Gimnazija
  • Gimnazija – evropski oddelek
  • Tehniška gimnazija

STANJE PRIJAV

Po končanem prijavnem roku bo ministrstvo do 10. aprila 2018 na svojih spletnih straneh objavilo število prijav za vpis za posamezne programe. Informacije boste dobili na svoji osnovni šoli.

PRENOSNI ROK

Do 25. aprila 2018 bomo sprejemali prijave ne glede na število prijavljenih kandidatov.

Po tem roku pa prijav za vpis ne bo mogoče prenašati vse do 5. julija 2018.

OBVESTILO O VPISU

Vse kandidate bomo do 6. junija 2018 pisno obvestili o točnih datumih in urah vpisa, v primeru omejitve pa tudi o merilih za izbiro in o postopku izbire.

MERILA ZA IZBIRO V PRIMERU OMEJITVE VPISA

V primeru omejitve veljajo merila, objavljena na 8. str. Razpisa za vpis v šolsko leto 2018/2019, iz katerih je razvidno, da lahko kandidat zbere največ 175 točk in da se v izbirnem postopku upoštevajo zaključne ocene obveznih predmetov iz 7., 8. in 9. razreda OŠ.

V PRETEKLIH LETIH NA GIMNAZIJI LAVA NISMO IMELI OMEJITVE VPISA!

VPIS

Vpis bo potekal med 19. in 22. junijem 2018. Poleg fotokopije boste predložili izvirnik svojega spričevala na vpogled in se s tem vpisali.

ŽELIMO VAM USPEŠEN ZAKLJUČEK OSNOVNE ŠOLE!