Vse pomembne informacije za bodoče dijake.

V primeru preusmeritve oz. prepisa na našo šolo je pomembno, da si pridobite vse potrebne informacije; ali so še prosta mesta za vpis v želenem izobraževalnem programu in kakšne pogoje morate izpolniti ob prepisu (diferencialni izpiti).

V pisni prošnji za prepis, ki jo poleg vas podpišejo tudi vaši starši, navedite program in letnik v katerega se želite vpisati in navedite razlog za prepis. Prošnji priložite tudi fotokopiji spričeval zadnjega razreda osnovne šole in končanega letnika srednješolskega izobraževanja. Povabili vas bomo na pogovor in se pogovorili o možnosti prepisa.


STANJE PRIJAVLJENIH NOVINCEV ZA VPIS V SREDNJO ŠOLO (tabela po točkah)

Drage devetošolke, dragi devetošolci,

zahvaljujemo se vam za oddajo prijavnic na našo šolo.

Obveščamo vas, da bo stanje prijavljenih novincev za vpis v srednje šole za šolsko leto 2024/2025 objavljeno na spletni strani Ministrstva za vzgojo in izobraževanje in se bo dnevno posodabljalo. Tako boste lahko spremljali številsko stanje prijavljenih na posameznem programu posamezne srednje šole.


PRENOS PRIJAV

Do 23. 4. 2024, do 15. ure lahko devetošolci prenašate prijave na druge programe. Postopek prenosa prijav je poenoten in poteka na daljavo.

Svetujemo vam, da se o smiselnosti prenosa prijave na drugo šolo pogovorite s svetovalno delavko Nino Jaklevič (03 428 58 17).


MOREBITNA OMEJITEV VPISA

Srednja šola, na kateri je bistveno več prijav, kot je bilo razpisanih mest, v soglasju z ministrom za izobraževanje sprejme sklep o omejitvi vpisa. Seznam šol z omejenim vpisom na svojih spletnih straneh objavi Ministrstvo vzgojo in izobraževanje. Na šolah z omenitvijo vpisa prijavljene kandidate izberejo na podlagi točk, ki jih z učnim uspehom pridobijo v 7., 8. in 9. razredu osnovne šole, pri čemer upoštevamo zaključne ocene obveznih predmetov zadnje triade.

Po koncu prenosnega roka bo Svet šole na seji obravnaval vpis na Gimnazijo Lava in s svojimi sklepi seznanil MIZŠ, ki bo posredoval soglasje k sklepom o morebitni omejitvi vpisa. Vse prijavljene kandidate bomo o odločitvi MIZŠ in o vseh aktivnostih, povezanih z vpisom v prvi letnik, pisno obvestili najkasneje do 29. 5. 2023.


Kandidati, ki se prijavijo na šolo oziroma v program brez omejitve vpisa, se po zaključku osnovnošolskega izobraževanja ob predložitvi izvirnikov spričeval tudi vpišejo. Kandidati, ki pa se prijavijo na šolo oziroma v program z omejitvijo vpisa, sodelujejo v izbirnem postopku, v katerem šole kandidate na podlagi meril za izbiro v primeru omejitve vpisa izbirajo v dveh krogih. V prvem krogu izberejo kandidate za 90 % razpisanih mest. Kandidati, ki niso bili izbrani na šoli, na katero so oddali prijavo, se lahko v drugem krogu prijavijo na preostalih 10 % vpisnih mest na šolah z omejenim vpisom ali na prosta vpisna mesta na šolah, ki nimajo dovolj prijavljenih kandidatov.

Devetošolkam in devetošolcem želimo uspešen zaključek osnovnošolskega izobraževanja.

 

Nina Jaklevič, svetovalna delavka
Peter Juvančič, ravnatelj

Skip to content