Predstavljamo vam posamezna predmetna področja
Športna vzgoja


Geografija


Biologija in kemija


Filozofija


Tuji jeziki


Glasba


Informatika


Likovna umetnost
(za boljšo uporabniško izkušnjo svetujemo ogled na namiznem računalniku)


Matematika in fizika


Psihologija


Slovenščina


Sociologija


Zgodovina


 
Več o programih
gimnazija in gimnazija-evropski oddelek.


Na vstopno stran

4-letni splošnoizobraževalni program

zaključi se s splošno maturo

pripravlja na nadaljevanje izobraževanja

omogoča pridobivanje raznovrstnega znanja, razvijanje sposobnosti in interesov na različnih področjih

spodbuja vsestranski razvoj osebnosti

Več si poglejte: https://gl.sc-celje.si/izobrazevalni-programi-2/gimnazija/

Posebnosti:

narodna izmenjava v 1. letniku

mednarodna izmenjava v 2. letniku

poudarjeno učenje prvega in drugega tujega jezika

obisk slovenskega parlamenta v 3. letniku

obiski evropskih poslancev

več zanimivih predavanj in projektnih dni

Več poglejte na: https://prezi.com/view/jhaXMXRlB1xC1asLFhsP

Še več pa na: https://gl.sc-celje.si/izobrazevalni-programi-2/gimnazija-evropski-oddelek/

biologija

drugi tuji jezik

fizika

geografija

informatika

kemija

psihologija

sociologija

zgodovina

Skip to content