Sandi Naglič

Na vprašanje, zakaj izbrati tehniško gimnazijo, bi lahko odgovoril tudi s kratkim odgovorom, da so tam učitelji zakon. Poleg tega pa za TG velja naslednje:

– družabni, človeški odnos in strokovna podlaga učiteljskega zbora,

– možnost že strokovne usmeritve med izobraževanjem – izbirni strokovni predmeti,

– ekskurzije pri strokovnih in pri splošnih predmetih,

– širok nabor znanja na tehniškem področju,

– odlična podlaga za nadaljnji študij tehniških smeri: arhitektura, gradbeništvo, matematika, fizika, računalništvo, strojništvo, elektrotehnika, itd.,

– možnost vračanja in iskanje pomoči ter znanja pri bivših učiteljih.

Za nadaljnji študij sem se izbral enoviti magistrski študij arhitekture na Fakulteti za arhitekturo Univerze v Ljubljani in ga počasi zaključujem (že 5. letnik 😮!). Ne morem reči, da sem zaposlen, ampak med študijem zadnji dve leti delam preko študentskega servisa v pisarni geodetskega biroja na področju izrisa načrtov in terenskega dela. Poleg tega bi lahko dodal še: demonstrator (bivši naziv za asistenta) in tutor za statiko na Fakulteti za arhitekturo naštel delo, končani natečajni projekt za OPN Izola, sodelovanje pri 3. razvojni osi Velenje–Šempeter skupaj z ELEA, priprava načrta za izvedbo in načrta za pridobitev gradbenega dovoljenja v manjšem arhitekturnem biroju. Nekaj dela sem res opravil tekom študija, kar mi brez srednješolske marljivosti, natančnosti in znanja ne bi nikoli uspelo 😊.

Skip to content