Mihael Žgank, profesionalni športnik, judoist, inženir živilstva in prehrane, sedaj tekmuje za turško reprezentanco

  1. Kdo je imel vpliv na odločitev za vpis v gimnazijo?

Predvsem sem se za to odločil sam.

 

  1. Kaj je vplivalo na odločitev za Lavo?

Všeč mi je bila nekakšna ponižnost na tej šoli, ki je na drugih šolah nisem zasledil.

 

  1. Kaj bi rekli, da je bilo na šoli res dobro, se spomnite kakšne smešne anekdote iz srednje šole?

Na tej šoli je bil po mojem mnenju najboljši kolektiv učiteljev. Najraje se spomnim prvega dneva, kjer se nas je pol razreda izgubilo že na izboru. Šele pol ure po tem, ko smo se zbrali, je prišel v razred še zadnji učenec.

 

  1. Česa se najraje spominjate iz šole?

Najraje se spominjam druženj v knjižnici, jedilnici in tudi kratkih odmorov med poukom.

 

  1. Katere interesne dejavnosti ste obiskovali?

Obiskoval sem računalništvo, ampak zaradi napetega športnega urnika nisem imel časa za druge dejavnosti.

 

  1. Kaj bi svetovali bodočim dijakom, zakaj se vpisati na našo šolo?

 

Skip to content