V januarju in marcu sta potekali šolsko in državno tekmovanje v znanju biologije Proteus. Šolskega tekmovanja se je udeležilo 34 dijakov. Bronasto priznanje je doseglo 9 dijakov.  

V skupini dijakov 1. in 2. letnika: Maks Cizej, Matija Herlah (1. e), Nik Savić (1. a), Zala Gorjak (2. a), Zala Vodopivec in Tom Zamernik (2. d);

V skupini dijakov 3. in 4. letnika: Barbara Jelenko (3. b), Tinkara Trontelj (4. a) in Matevž Žula (4. b).

Na državno tekmovanje so se uvrstili: Matija Herlah, Zala Gorjak, Barbara Jelenko in Matevž Žula. Najboljši rezultat je dosegla Zala Gorjak.

Mentorici sta bili Helena Nardin in Marija Kresnik.

Organizatorica
Marija Kresnik

Skip to content