Slavnostna podelitev maturitetnih spričeval bo v četrtek, 11. 7. 2024, ob 12. uri v Narodnem domu v Celju.

Ob 7. uri imate kandidati možnost vpogleda v svoje rezultate na spletni strani RIC-a s pomočjo šifre, ki ste jo dobili na pisnih izpitih.

Dvig maturitetnega spričevala ali obvestila je mogoč samo osebno ali s pooblastilom (tega potrebujejo tudi starši).

Kandidati, ki ste opravljali 5. predmet na splošni maturi, lahko obvestila dvignete po podelitvi maturitetnih spričeval v Narodnem domu (okoli 13.15).

Tisti, ki dokumenta ne boste dvignili 11. 7., ga lahko dobite 12. 7. 2024, od 8. do 9. ure v kabinetu A-17, med počitnicami pa v dežurnem tajništvu šole (v času uradnih ur).

Skip to content