Sklepi učiteljske videokonference na podlagi rezultatov ankete za dijake in učitelje.

 • Vsi se še učimo, zato prosim za malo potrpljenja. Tudi učitelji smo imeli samo dva dni časa za pripravo.
 • Čim bolj se držimo urnika in čim več snemajmo, da lahko dijaki pogledajo kasneje, ker imajo nekateri brate, sestre, starše, ki vsi z enim računalnikom delajo na daljavo.
 • Dijaki naj sporočijo profesorju, če niso dobili sporočila ali če je snovi preveč. Dijaki naj se tudi obveščajo med sabo in si pomagajo.
 • Tudi učitelji imajo svoje otroke, ki se šolajo na daljavo, in ne morejo vedno delati ob normalnih urah. V nočnih urah je možno utišati obvestila.
 • Vsak uporablja platformo, ki jo približno obvlada. Poskušali se bomo omejiti na MS Teams, e-pošto in spletne učilnice.
 • Naloge se v največji meri prilagodijo delu s telefoni.
 • Ostanimo strpni in pomagajmo si med sabo.
 • Upoštevajmo predloge in jih delimo s kolegi.
 • V 4. letniku je poudarek na maturitetnih predmetih.
 • Kako se bo ocenjevalo (če sploh) in zaključevalo v 4. letniku, bodo povedali učitelji po vaših medsebojnih kanalih.
 • Učitelji bodo ponovno premislili o količini snovi in po potrebi zmanjšali količino ter delo prilagodili običajni dinamiki v razredu.
 • Ustvarili smo SKUPNI FORUM v spletni učilnici, kjer bomo vsi učitelji in dijaki videli predloge in mnenja, na katera bomo poskušali ažurno odgovarjati. Podatke za vpis so dijaki dobili po elektronski pošti.

Tako dijaki kot profesorji imamo podobne probleme, strahove, želje in verjamem, da nam bo skupaj uspelo.

Ravnatelj
Peter Juvančič

Skip to content