Za dijake Gimnazije Lava bo razdeljevanje učbenikov potekalo v petek, 2. septembra 2022, po naslednjem razporedu: 

 

8.00 8.10 8.20 8.30 8.40
L1A L1B L1C L1D L1E

 

9.00 9.10 9.20 9.30 9.40
L2A L2B L2C L2D L2E

 

10.00 10.10 10.20 10.30 10.40
L3A L3B L3C L3D L3E

 

11.00 11.10 11.20 11.30
L4A L4B L4D L4E

Učbeniki iz učbeniškega sklada se bodo razdeljevali v učilnici A-01a, vsak razred ima točno določen začetek razdeljevanja. V razredu določite dijaka, ki bo na dan razdeljevanja opozoril učitelja tekoče ure na čas, tako da bodo dijaki točno prišli v učilnico A-01a.

Zaradi tekočega izvajanja podeljevanja učbenikov prosim dijake, da se pred učilnico ne zadržujejo že pred določenim terminom oz. ne zamujajo.

Dijaki 1. letnika se ne poznajo med sabo, zato naj se že v razredu postavijo po abecedi, da ne izgubljamo časa pri razdeljevanju.

V kolikor položnice niso bile plačane pravočasno, morajo dijaki priložiti FOTOKOPIJO dokazila o plačilu.

Ravnatelj
Peter Juvančič

Skip to content