V koronskem šolskem letu 2021/22 se je četrte izvedbe Nemške jezikovne diplome po trimesečnih intenzivnih pripravah udeležilo sedem dijakov, od katerih sta dva sedaj že študenta na Univerzi v Ljubljani.

Prvi del diplome (štiriurni pisni izpit) je bil 24. novembra 2021 in je zajemal bralno in slušno razumevanje ter pisno sporočanje. 3. decembra 2021 so dijaki opravljali še ustni izpit pred tričlansko komisijo, v kateri smo bile Birgit Bader, predsednica komisije, Mojca Poharc, izpraševalka, in mag. Polonca Zalokar, članica. Rezultati ustnega dela so bili znani takoj po izpitu in so bili zelo spodbudni.

Dijaki na pisnem izpitu

Po skoraj trimesečnem čakanju na skupne rezultate smo se 7. marca veselili z razlogom. Prav vsi dijaki so opravili izpit. Anja Šket (90 %), Eva Baliban (83 %), Tomi Božak (76 %), Gal Ašič, Leon Čepin, Tit Podhraški in Jan Gračnar prejmejo diplome DSD II (raven C1 po Skupnem jezikovnem evropskem okviru), s katerimi si bodo lahko marsikdaj odprli vrata do študija na nemško govoreči univerzi ali pa do zanimive službe. Anja Šket je pridobila tudi možnost kandidature za štiritedensko štipendijo PAD (Pädagogischer Auslandsdienst) v Nemčiji. Mentorica dijakom je bila Mojca Poharc.

Tomi Božak na ustnem izpitu

Vsem dijakom in mentorici iskreno čestitamo.                                                                                                          

Ravnatelj                                                                                                                   Za aktiv tujih jezikov na GL
Peter Juvančič                                                                                                          Mojca Poharc

 

Skip to content