Letošnja generacija maturantov na naši šoli je bila zelo majhna, a izredno uspešna. Splošno maturo je opravljalo 95 dijakov (76 v splošni gimnaziji in 19 v tehniški gimnaziji), opravilo pa jo je 99 %, pri čemer je tehniška gimnazija dosegla 100-odstotni uspeh. Neuspešna dijakinja ima samo en popravni izpit.

Povprečno število točk celotne generacije je nad 20, tehniški gimnazijci pa so državno povprečje točk presegli za več kot 3 točke. Izredno veseli smo tudi podatka, da je Nejc Funtek dosegel 100 % pri izpitu iz matematike na višjem nivoju.

Imamo sedem zlatih maturantov 2021. To so: Nejc Funtek (33 točk), Vitjan Lin Zupan (32 točk), Jan Korenjak (30 točk), Mia Marguč (30 točk), Blaž Šporin (30 točk), Hana Brezovnik (30 točk) in Klemen Lah (30 točk).

Poleg njih je še 29 maturantov, kar pomeni več kot tretjina dijakov, doseglo odličen učni uspeh.

Na slavnostni podelitvi maturitetnih spričeval, ki je potekala v ponedeljek, 12. julija 2021, v Narodnem domu v Celju, je 10 dijakov prejelo tudi nagrado vulkan. To najprestižnejšo nagrado Gimnazije Lava vsako leto podeljujemo za izjemne uspehe na tekmovanjih v znanju in športu, za nadpovprečne ustvarjalne in poustvarjalne dosežke v interesnih dejavnostih ter za delo v dijaški skupnosti. Letošnji prejemniki vulkanov so: Leon Čepin, Alen Drofenik, Nejc Funtek, Filip Gerdina, Lana Kolar, Matevž Krašek, Bor Kunstelj, Lev Podbregar, Neža Pogačar in Tadeja Pogladič.

Vsem maturantom iskreno čestitamo za opravljen zrelostni izpit in jim želimo uspešno študijsko pot, še prej pa dolge zaslužene počitnice.

Kolektiv Gimnazije Lava z ravnateljem Petrom Juvančičem

 

Povezava do albuma.

Skip to content