Zaradi epidemioloških razmer se je izvajanje projekta začasno zaustavilo že v spomladanskem času, ko bi morala ekipa španskih partnerjev v projektu pripotovati k nam na zaključek dejavnosti.

V pričakovanju izboljšanja situacije in po dogovoru z nacionalno agencijo CMEPIUS smo zaključek projekta odložili do avgusta 2021, aktivnosti pa še vedno potekajo.

V četrtek, 20. 11. 2020, smo izvedli video srečanje, na katerem smo izmenjali izkušnje šolanja in izvenšolskih dejavnosti v času korona krize ter ideje o izvedbi predvidenih aktivnosti v primeru nadaljevanja zaprtosti meja.

Vsekakor je naš namen projekt uspešno zaključiti, čeprav na daljavo.

Koordinator projekta
Tomislav Viher

Skip to content