V okviru predmeta aktivno državljanstvo so dijaki 3. letnika poslušali vsebine, ki so jih predstavili člani Policijske uprave Celje, Zavoda za prestajanje mladoletniškega zapora Celje in Poklicne gasilske enote Celje.

Vsem trem inštitucijam, katerih delovanje smo spoznali, namenimo v vsakodnevnem življenju zelo malo pozornosti. Nanje se spomnimo, ko smo v stiski in rabimo pomoč. Dobili smo vpogled v poklice, ki jih do sedaj nismo poznali, mlade pa delo na teh področjih zanima in bi ga morda želeli opravljati. 

Darja Kapus

Skip to content