Označeno: #splošna_matura

Rezultati splošne mature

V spomladanskem roku je splošno maturo opravljalo 124 dijakov, opravilo pa jo je 123 (99,2 %). Izjemen uspeh so dosegli trije dijaki: Vid But, Mirjam Končan in Matevž Zdolšek. Slovesna podelitev maturitetnih spričeval je …

Prijava na jesenski rok splošne mature

Zadnji rok za prijavo na splošno maturo v jesenskem roku je 12. 7. 2018. Prijave lahko oddate: osebno, 12. 7. 2018, od 8.00 do 9.00 v kabinetu A-17, po pošti na naslov: Šolski center …

Seznanitev z rezultati splošne mature

Slavnostna podelitev maturitetnih spričeval bo v sredo, 11. 7. 2018, ob 11.00 v Narodnem domu v Celju. Ob 7. uri imate kandidati možnost vpogleda v svoje rezultate na spletni strani RIC-a s pomočjo šifre, ki ste …

Matura – seznanitev s točkami praktičnega dela

Od 15. 5. do 29. 5. 2018 bo na spletni strani RIC-a (http://matura.ric.si) odprta aplikacija, kjer  se lahko seznanite s točkami, doseženimi pri praktičnem delu izpita v spomladanskem izpitnem roku. V aplikacijo vstopate z …

Maturitetni izpit iz slovenščine (esej)

V petek, 4. 5. 2018, se začne spomladanski rok splošne mature. Pisali boste 1. izpitno polo maturitetnega izpita iz slovenščine (esej). S pisanjem boste začeli ob 9. uri. V šoli se zberete ob 8.30. …

PRIJAVA K SPLOŠNI MATURI – za 4. letnik GL

Bliža se rok za oddajo prijav k splošni maturi 2018. Organizirali bomo sestanek, kjer boste izvedeli vse o splošni maturi, izpitnem redu in izpolnili prijavo. S sabo morate imeti pisalo in EMŠO. Udeležba na …

PRIJAVA K SPLOŠNI MATURI — spomladanski rok 2018

Zadnji rok za prijavo k splošni maturi ali k izpitu iz maturitetnega predmeta je 30. 3. 2018. Splošno maturo lahko v celoti opravljajo kandidati, ki: – so uspešno končali četrti letnik gimnazije ali maturitetni tečaj, …

BIOLOGIJA – vaje (interni del splošne mature)

V ponedeljek, 5. 3. 2018, bomo pričeli izvajati laboratorijske vaje za vse prijavljene kandidate, ki niste redni dijaki Gimnazije Lava (5. predmet).  Začele se bodo na Šolskem centru Celje ob 14.00 v učilnici A-10. …

POMEMBNO OBVESTILO ZA DIJAKE 4. LETNIKA

Prijava za vpis na dodiplomski študij za študijsko leto 2018/2019 bo potekala preko portala eVŠ (informacijski sistem visokega šolstva RS) in bo le elektronska. Naslov spletnega portala, na katerem bo mogoče oddati prijavo za …

Predprijave k splošni maturi 2018

11. 2017 je rok za: oddajo predprijav k splošni maturi (vsi dijaki 4. letnika Gimnazije Lava boste to naredili v času razrednih ur), oddajo predprijav k posameznemu izpitu splošne mature, oddajo vlog za uveljavljanje …