Benis Čehič, univerzitetni diplomirani inženir kemijskega inženirstva, globalni direktor za proizvodno strategijo in optimizacijo (ang. Global Head of Strategy and Operational Excellence), Bayer Animal Health Gmbh, Leverkusen, Nemčija

  1. Kdo je imel vpliv na odločitev za vpis v gimnazijo?

Odločitev je bila moja. Vsekakor smo se takrat dosti pogovarjali s starši in prijatelji, v katero šolo se bomo vpisali. Prijatelji so se vpisali na različne gimnazije v Celju, od ekonomske do klasične. Jaz pa nisem točno vedel, ali bi rad kasneje postal odvetnik ali delal nekaj tehničnega z računalniki, zato sem se vpisal v tehniško gimnazijo, ki mi odpre več možnosti. Ker je drugi letnik pouka v tehniški gimnaziji potekal v popoldanskem času, sem se po končanem prvem letniku prepisal v splošno gimnazijo na Lavi. Po končani maturi sem spremenil prvotni načrt in se vpisal na univerzitetni študij kemijskega inženirstva v Ljubljani, kjer mi je predznanje, pridobljeno na Gimnaziji Lava, zelo pomagalo.

  1. Kaj je vplivalo na odločitev za Lavo?

Rad sem imel naravoslovje in imel sem tudi boljše ocene pri naravoslovnih predmetih. Poleg tega sem treniral košarko in upal, da bom lahko igral v šolski košarkarski ligi (ŠKL), kjer je bila Lava zelo močna na državni ravni. Kasneje sem postal košarkarski sodnik in sodil tekme tudi v ŠKL. To je pripomoglo, da sem dobil status športnika – kar je bilo takrat zelo »kul«.

Šolski center Celje, katerega del je Gimnazija Lava, je zelo raznolik in ponuja različne šolske programe, tako da sem imel možnost spoznati nove prijatelje iz drugih šolskih smeri, kar najstniku odpre različne poglede.

  1. Kaj bi rekli, da je bilo na šoli res dobro, se spomnite kakšne smešne anekdote iz srednje šole?

Na šoli so bili res dobri profesorji, ki so se trudili za dijake in bili na voljo za razne nasvete in pomoč, tudi po pouku. Kot anekdoto bi navedel dogodek pri testu zgodovine. Profesor je bil Milan Pivec, ki je znal poučevati na res zabaven način (zgodovino sem pisal tudi na maturi kljub mojemu zanimanju za naravoslovje 😊). Pri testu zgodovine, sem imel v roki plonk listek, na katerega sem zapisal: »Več sreče prihodnjič.« Med pisanjem testa je profesor pazil, da ne prepisujemo. Opazil je, da imam nekaj v roki in »prepisujem« z listka, zato je zahteval, naj mu listek izločim. Ko je prebral vsebino, je listek pokazal celemu razredu in smo se vsi smejali.

  1. Česa se najraje spominjate iz šole?

Najraje se spominjam odmorov in malice, ko smo se sošolci pred šolo veliko pogovarjali in se smejali.  

  1. Katere interesne dejavnosti ste obiskovali?

Obiskoval sem trening košarke in dodatne dejavnosti iz matematike in fizike, kjer smo se pripravljali na razna tekmovanja.

  1. Kaj bi svetovali bodočim dijakom, zakaj se vpisati na našo šolo?

Preskok iz osnovne šole v srednjo šolo je res velik in pred vami je velika odločitev, katero smer/šolo izbrati. Moj nasvet je vsekakor izbira gimnazije, kjer se dobi res veliko splošnega znanja in odprejo vse možnosti za nadaljnji študij. Na srednjo šolo imam zelo lepe spomine, pridobil sem ogromno splošnega in praktičnega znanja, kar mi je zelo pomagalo kasneje pri študiju. Če bi se še enkrat vpisoval v srednjo šolo, bi zagotovo izbral Gimnazijo Lava.

Skip to content