Od 20. do 21. decembra 2019 je na Celjski koči potekal ustvarjalni tabor Billabong, ki se ga je udeležilo 22 dijakov od 1. do 4. letnika različnih šol: Gimnazije Lava, Srednje šole za kemijo, elektrotehniko in računalništvo, Srednje šole za strojništvo, mehatroniko in medije ter Gimnazije Celje – Center. Tabor je potekal pod okriljem Gimnazije Lava in projekta RasT. 

Namen tabora je bilo intenzivno delo, povezano s prevajanjem in ilustriranjem zgodb avstralskih staroselcev. Med delom smo oblikovali time, v katerih so sodelovali dijaki z različnimi nalogami in znanjem. Prevode in ilustracije so sproti pregledovale profesorice Polona Zalokar, Andreja Vipotnik Ravnak, Katarina Petač in Darja Povše, ki so z nasveti in popravki omogočile učinkovito in uspešno delo. Organizacija dela v obliki tabora je udeležencem omogočila sprotno izmenjavo mnenj in izkušenj, oblikovanje skupnih pristopov k delu ter prebujanje ustvarjalne energije, ki je zelo pozitivno vplivala na motivacijo. 

Dijaki smo bili z opravljenim delom zelo zadovoljni. Prevod Zgodb iz avstralske divjine bo izšel še pred poletnimi počitnicami. 

Lana Hladnik, 2. b 

#
Skip to content