Dijaki imajo vsako leto priložnost preizkusiti svoje znanje statistike, logičnega sklepanja, interpretacije podatkov in matematične pismenosti na Evropskih statističnih igrah. Mentorji delamo z dijaki individualno po skupinah z največ tremi dijaki. Na začetku pregledamo šolsko znanje statistike in verjetnostnega računa, kasneje brskamo po spletnih straneh SURS-a in EUROSTAT-a. Udeleženci državnega tekmovanja izdelajo seminarsko nalogo.

Skip to content