ŠPORTNI TABOR

V letošnjem šolskem letu športni tabor ni več obvezni del pouka športne vzgoje, zato ga dijakom 3. letnika ponujamo v sklopu obveznih izbirnih vsebin. Tabor bo potekal od 16. 9. 2016 do 18. 9. 2016 v Fari ob Kolpi. Cena tabora je okoli 65,00 EUR.

Pri prijavi uvajamo novost. Prijava bo potekala preko spletne aplikacije do srede, 7. 9. 2016. Število mest je omejeno. Prijavite se lahko samo enkrat, spreminjanje prijav preko aplikacije ni mogoče.

Prijavite se lahko na tej povezavi.

Vodja aktiva ŠVZ
Damir Šketa

Nazaj