V skladu s koledarjem za izdelavo seminarske naloge pri splošni maturi 2024 morajo kandidati oddati mentorju prijavo za opravljanje seminarske naloge do ponedeljka, 6. 11. 2023. Stalni katalogi naslovov seminarskih nalog pri posameznih predmetih in pravilnik za izdelavo seminarske naloge so objavljeni na spletnem naslovu www.ric.si.

Katarina Petač in Simona Jereb, tajnici ŠMK

Skip to content