Šolsko tekmovanje v znanju astronomije

Tudi v šolskem letu 2016/17 je bilo pod organizacijskim vodstvom DMFA Slovenije na Gimnaziji Lava v Celju izvedeno šolsko tekmovanje v znanju astronomije za srednješolce.

Tekmovanje je bilo 8. 12. 2016. Kot vsa leta do sedaj je tudi letos društvo DMFA pripravilo tekmovalne naloge za šolsko tekmovanje. Na šoli je izvedbo pripravil, vodil in koordiniral mag. Vitomir Babič, sodelovala sta tudi Albin Pučnik in Mateja Strmšek. 

Tekmovalo je 41 dijakov naše šole. Bronasto priznanje so dosegli naslednji dijaki:

  1. Matija Krumpak (2. c),
  2. Aleksandra Keše (3. a),
  3. Zala Petauer (1. d),
  4. Tadej Vengust ( 3. a),
  5. Neža Leban (2. b),
  6. Anže Borinc (1. a),
  7. Davor Sušnik (1. d),
  8. Anja Keše (1. a),
  9. Žan Kramaršek (3.  a).

Mentorja tekmovalcev sta bila Albin Pučnik in Vitomir Babič.

Matija Krumpak, najuspešnejši tekmovalec, je povabljen na državno tekmovanje, ki bo 14. 1. 2017 v Murski Soboti. Želimo mu veliko tekmovalnega uspeha.

 

mag. Vitomir Babič

Nazaj