V 2. e smo pri več predmetih obravnavali zapornikovo dilemo. Pri matematiki nam je profesorica razložila kratko zgodovino, matematično ozadje in primere dileme v vsakdanjem življenju. Tudi sami smo izpeljali eksperiment – polovica razreda je predstavljala enega, druga polovica pa drugega udeleženca v problemu. Pri pouku psihologije smo si ogledali video na to temo, v katerem je profesor izvedel podoben eksperiment kot mi pri matematiki. Rezultati so pokazali, da smo ljudje premalo nagnjeni k sodelovanju, da bi bili vsi enaki, da nekateri posežejo po tekmovanju samo zaradi razmišljanja, če ne bom jaz, bo pa kdo drug. Pri angleščini smo drug za drugega pripravili kvize na temo Do or Die, kjer je bilo od pravilnega odgovora odvisno preživetje v primeru raznih naravnih katastrof. Pri biologiji nam je profesorica razložila efekte tekmovanja in sodelovanja v živalskem kraljestvu in njuno vlogo v evoluciji. Nazadnje smo pri geografiji dilemo pregledali na problemu globalnega segrevanja in kako bi ga bilo mogoče s sodelovanjem rešiti. Državam posledice ukrepov, katerih namen je zmanjšati izpuste CO2, ne prinesejo koristi takoj, zato se raje odmikajo od raznih sporazumov o zmanjšanju izpustov CO2, na primer Pariškega sporazuma o podnebnih spremembah.

Medpredmetna povezava je bila nekaj zelo poučnega in dobrodošlega, saj smo temo pogledali iz več zornih kotov in jo posledično tudi podrobneje obdelali. Vsekakor bi si takšen način dela želeli še ponoviti.

Aljaž Petek, 2. e

Skip to content