Seznanitev z rezultati splošne mature

Slavnostna podelitev maturitetnih spričeval bo v ponedeljek, 11. 7. 2016, ob 11.00 v Narodnem domu v Celju.

Istega dne imate kandidati od 7. ure dalje možnost vpogleda v svoje rezultate na spletni strani RIC-a s pomočjo šifre, ki ste jo dobili na pisnih izpitih.

Dvig maturitetnega spričevala je mogoč samo osebno ali s pooblastilom (tega potrebujejo tudi starši).

Tisti, ki spričevala ne boste dvignili tega dne, ga boste lahko dobili v torek, 12. 7. 2016, od 8.00 do 8.30 v kabinetu A-17, kasneje pa v tajništvu šole v času uradnih ur.

Nazaj