Letošnja generacija maturantov je bila na naši šoli najmanjša v zadnjih letih, splošno maturo je opravljalo 93 dijakov (68 v programu splošne gimnazije in 25 dijakov v programu tehniške gimnazije. Skupen uspeh je bil 98 %, dva dijaka sta bila neuspešna, oba imata le po en popravni izpit.

Generacija naših maturantov 2020 FOTO: Luka Rojnik

 

Zelo ponosni smo na tri zlate maturante: Brina Prah (4. b) je dosegla 33 točk, Jaka Baš (4. e) je dosegel 32 točk, Maruša Žučko (4. a) pa 30 točk.

Zlati maturanti z razredničarkami, direktorjem in ravnateljem. FOTO: Luka Rojnik

Poleg njih je odličnih še 27 maturantov, kar pomeni, da je skoraj tretjina dijakov dosegla odličen uspeh. Odličen uspeh (23 točk ali več) so poleg zlatih maturantov dosegli še:

4. a: Anja Keše, Lina Kovač, Maša Kovač, Jakob Oprešnik, Anže Borinc, Žan-Luka Mravlak

4. b: Kaja Cvetič, Timon Čakš, Nejc Guček, Eva Kodrin, Aleks Kragl, Nikita Kroflič, Rok Majcenović, Romana Nežmah, Jan Polak, Maša Volavšek, Sara Zabasu

4. d: Neža Četina, Maja Filač, Zala Petauer, Azra Sinanović

4. e: Manuel Kač, Filip Ratkajec, Jaša Šuster, Luka Volk, Matjaž Vuherer, Domen Višnar

 

Vsem maturantom čestitamo za opravljen zrelostni izpit in jim želimo uspešno nadaljevanje študija.

Kolektiv Gimnazije Lava z ravnateljem Petrom Juvančičem

In še ena za koronaarhiv. FOTO: Luka Rojnik
Skip to content