Za dijake Gimnazije Lava bo razdeljevanje učbenikov potekalo v sredo, 2. septembra 2020, po naslednjem razporedu: 

8.00

8.10

8.20

8.30

8.40

9.00

9.10

9.20

9.30

L1A

L1B

L1C

L1D

L1E

L2A

L2B

L2D

L2E

 

9.40

9.50

10.00

10.10

10.30

10.40

10.50

11.00

L3A

L3B

L3D

L3E

L4A

L4B

L4C

L4E

Učbeniki iz učbeniškega sklada se bodo razdeljevali v učilnici A-01a, vsak razred ima točno določen začetek razdeljevanja. V razredu določite dijaka, ki bo na dan razdeljevanja opozoril učitelja tekoče ure na čas, tako da bodo dijaki točno prišli v učilnico A-01a.

Zaradi tekočega izvajanja podeljevanja učbenikov prosim dijake, da se pred učilnico ne zadržujejo že pred določenim terminom oz. ne zamujajo razdeljevanja.

Dijaki 1. letnika se ne poznajo med sabo, zato se naj že v razredu postavijo po abecedi, da ne izgubljamo časa pri razdeljevanju.

Kompleti učbenikov se bodo izposojali le na podlagi seznama prejetih plačil iz računovodstva oz. fotokopije položnic.

 

Ravnatelj
Peter Juvančič

Skip to content