Tradicionalno pustovanje na Gimnaziji Lava bo v petek, 21. 2. 2020, od 11.45 do 13.45 v telovadnici T-4. Od debelega četrtka do pepelnične srede je oblast na naši šoli prevzel pustni ravnatelj Jakob, ki je za pustni čas odredil 5 minut krajše ure.

Pouk bo potekal po posebnem urniku od 0. do 4. ure, 4. ura bo trajala do 11.00, sledili bosta malica in priprava na pustovanje. Z velikim veseljem vabimo tudi profesorje, da dijakom popestrijo dogajanje in pokažejo svojo zabavno stran. Po predstavitvi mask nas bo zabaval naš DJ Absec Jr.

Dijaki 3. e so ob 11.45 vabljeni v telovadnico, kjer bo potekalo pustovanje.

 

Dijaška skupnost Gimnazije Lava

 

 

0

1

2

3

4

5, 6 in 7

8

 

7.107.50

8.00−8.40

8.50−9.30

9.40−10.20

10.30−10.55

11.45−13.45

13.50−14.20

L1A

MAT
B26
Koštomaj

MAT
B26
Koštomaj

GEO
B26
Grešak

GLA
E13
Jagodič Pogačar

GLA
E13
Jagodič Pogačar

malica in pustovanje

 

L1B

KEM
A04
Juvančič

GEO
B31
Grešak

KEM
A04
Juvančič

NE2Z • NE2N • FR2 • ŠP2
A04 • A04 • B32 • B23
Zalokar• Zalokar • Kotnik • Đulabić

malica

pustovanje

 

L1D

ANG
B30
Vipotnik Ravnak

GLA
E13
Jagodič Pogačar

GLA
E13
Jagodič Pogačar

FIZ
A11
Babič

BIO
A04
Kresnik

malica in pustovanje

 

L1E

GEO
B31
Grešak

LUM
B30
Povše

LUM
B30
Povše

ŠP2 • NE2Z • NE2N • FR2
B23 • A04 • A04 • B32
Đulabić • Zalokar • Zalokar • Kotnik

malica

pustovanje

 

L2A

MAT
B27
Kračun Berc

MAT
B27
Kračun Berc

izbirni predmeti

KEM
A07
Debelak Arzenšek

FIZ
A11
Babič

malica in pustovanje

pospravljanje
telovadnice

L2B

ANG
B02A
Zalokar

PSI
B33
Grošelj

izbirni predmeti

ŠVZt/m • ŠVZt/ž
TV1 • TF
Šketa • Malenšek

ŠVZt/m • ŠVZt/ž
TV1 • TF
Šketa • Malenšek

malica in pustovanje

 

L2D

PSI
B33
Grošelj

ZGO
B20
Babič

izbirni predmeti

ŠVZt/ž • ŠVZt/m
TF • TV1
Malenšek • Šketa

ŠVZt/ž • ŠVZt/m
TF • TV1
Malenšek • Šketa

malica in pustovanje

 

L2E

SLO
B21
Jereb

MAT
B02A
Frangež-Herman

malica

PSI
B33
Grošelj

RAČ • MEH • ELE
B03 • B21 • B31
Kotnik • Klakočer • Ravnak

pustovanje

pospravljanje
telovadnice

L3A

FIZ/3 (A-11)
ŠP2/3 (A-10)

KEM
A07
Debelak Arzenšek

SOC
B31
Kropej

MAT
B27
Kračun Berc

RU
B23
Kotnik

malica in pustovanje

 

L3B

FIZ/3 (A-11)
ŠP2/3 (A-10)

ANG
A04
Vipotnik Ravnak

RU
B27
Petač

MAT
B26
Leskovar

BIO
A08
Nardin

malica in pustovanje

 

L3C

FIZ/3 (A-11)
ŠP2/3 (A-10)

FIZ
A11
Babič

ANG
A13
Ramšak

SLO
A10
Marušič

ANG
B30
Ramšak

malica in pustovanje

 

L3E

strokovni predmeti

strokovni predmeti

strokovni predmeti

SLO
B31
Petač

MAT
B27
Kračun Berc

malica in pustovanje

 

L4A

poglabljanje

poglabljanje

ANG

A08

Poharc

SLO

B20
Jereb

MAT

B26

Frangež-Herman

malica in pustovanje

 

L4B

poglabljanje

poglabljanje

ZGO
B20
Babič

ANG
B30
Zalokar

FIL
B33
Kropej

malica in pustovanje

 

L4D

poglabljanje

poglabljanje

MAT
B02A
Frangež-Herman

MAT
B02A
Frangež-Herman

SLO
B02A
Marušič

malica in pustovanje

 

L4E

poglabljanje

poglabljanje

ANG
B33
Vipotnik Ravnak

RAČ • MEH
B03 • A08
Kotnik • Klakočer

SLO
B20
Jereb

malica in pustovanje

 

JAKOB, ravnatelj

Skip to content